ข่าวงานบุญ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
สังฆทาน 286 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ ปีที่ 7 ครั้งที่ 74
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ระหว่างเวลา 07.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มอบหมายให้ พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนในการเดินทางมามอบกำลังใจแด่คณะสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้

read more