งานบุญใหญ่ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน…วันที่โลกถูกคุ้มครองด้วยธรรม
21 เมษายน พ.ศ. 2555

ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และพบกับภาวะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหลากหลายรูปแบบอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศ ทางน้ำ หรือการทำลายป่าที่ส่งผลให้เกิดวาตภัย อุทกภัย อย่างไม่ทันตั้งตัว จนก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่อประชากรโลกในหลายๆประเทศ

read more
กำหนดการวันคุ้มครองโลก พ.ศ.2555
17 เมษายน พ.ศ. 2555

ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมงานบุญใหญ่วันคุ้มครองโลก วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2555 พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และพิธีถวายมหาสังฆทาน 20,000 กว่าวัด ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

read more
วันมาฆบูชา พ.ศ.2555 ณ วัดพระธรรมกาย
5 มีนาคม พ.ศ. 2555

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 วันมาฆบูชาในปีนี้ ตรงกับวันพุทธที่ 7 มีนาคม (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4) ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญวันมาฆบูชา พ.ศ.2555 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

read more
กฐินธรรมชัย พ.ศ.2554 ณ วัดพระธรรมกาย
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หากจะถามว่า “ทำไม ต้องจัดงานทอดกฐินภายใต้สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่เช่นนี้” คำตอบ คือ ตามพระบรมพุทธานุญาตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การทอดกฐินทำได้เพียงปีละหนึ่งครั้ง และยังถูกจำกัดด้วยเงื่อนเวลา กล่าวคือ จะต้องทำภายใน 1 เดือนนับจากวันออกพรรษา (ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) ระยะเวลานี้เรียกว่า “กฐินกาล”

read more
กฐินธรรมชัย พุทธศักราช 2554
10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

"กฐิน" ถือเป็นกาลทานที่เป็นประเพณีอยู่คู่พุทธศาสนิกชนไทยมาช้านาน ซึ่งนอกจากพระสงฆ์จะได้ใช้ผ้ากฐิน และผ้าบริวารเพื่อผลัดเปลี่ยนแทนผ้าที่เก่าลงแล้ว บริวารของ "กฐิน" ยังจะได้นำไปทำนุบำรุงศาสนสถาน และใช้ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมต่างๆ อีกด้วย ซึ่งในปี พ.ศ.2554 นี้ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จะได้จัดงานกฐินในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

read more
วันสมาธิโลก 2554
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ในปีนี้ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย หนึ่งในองค์กรภาคีขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) จึงได้จัดงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2554 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เวลาประมาณ 9.30 - 17.00 น.

read more
22 เมษายน 2554 ปิดมหาธรรมกายเจดีย์ จุดสิ้นสุด ณ จุดเริ่มต้นแห่งสันติภาพโลก
22 เมษายน พ.ศ. 2554

๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ วันแห่งชัยชนะ สร้างองค์พระ ปิดเจดีย์ ๑๖ ปี เส้นทางบุญอัศจรรย์ บนเส้นทางสู่ความสำเร็จมักจะเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม แต่บุคคลผู้เพียรพยายามอย่างอาจหาญ และมีมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ ย่อมทำในสิ่งที่ใครๆคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้อย่างอัศจรรย์ ดังเช่น การสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ กว่า ๑๔ ปีที่ผ่านมา คือ ภาพประวัติศาสตร์อันงดงาม ที่จะประทับอยู่ในความทรงจำของผู้มีส่วนร่วมสถาปนาทุกท่านอย่างไม่มีวันลบเลือน

read more
วันสมาธิโลก 2552
2 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ในวันอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งถือว่าเป็นวันอาทิตย์แรกของพรรษานี้ด้วย นับว่าเป็นวันสำคัญมากอีกวันหนึ่งของปี ซึ่งวัดพระธรรมกายจะจัดให้มีพิธีบูชาข้าวพระพุทธเจ้า ซึ่งจัดมาเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือนมาเป็นระยะเวลากว่าห้าสิบปีแล้ว ตั้งแต่ก่อนสร้างศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม พิธีกรรมช่วงเช้าของวันอาทิตย์ดังกล่าวจะมีการนั่งสมาธิ เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของสมาธิ เนื่องในวันสมาธิโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม

read more
วันวิสาขบูชา 2552
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

วันวิสาขบูชา เป็นหนึ่งในวันสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาเพราะ เป็นวันที่ชาวพุทธได้มาร่วม รำลึกและเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญสามประการที่เกี่ยวเนื่องด้วยองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า วันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระองค์ ในคืนวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกทางจันทรคติ

read more
วันคุ้มครองโลก 2552
22 เมษายน พ.ศ. 2552

เมื่อวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน เวียนมาบรรจบคราใด นั่นคือสัญญาณอันเป็นมหามงคลว่า ลูกพระธัมฯ ทุกท่าน กำลังจะได้มีโอกาสสั่งสมมหาทานบารมี ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีกันอีกวาระหนึ่ง โดยในวันคุ้มครองโลกปีนี้ พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เมตตาจัดให้มีพิธีถวายมหาสังฆทาน 30,000 กว่าวัด ณ มหารัตนวิหารคด และพิธีหล่อองค์พระธรรมกายประจำตัวปิดเจดีย์ ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์

read more
มาฆบูชา 2552
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฝึกพระองค์แล้ว ประเสริฐกว่าผู้ฝึกทั้งหลาย เป็นนักพรตผู้สงบ ประเสริฐกว่าผู้สงบทั้งหลาย พระองค์ทรงหลุดพ้นแล้ว ประเสริฐกว่าผู้หลุดพ้นทั้งหลาย พระองค์ทรงข้ามพันการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้ว ประเสริฐกว่าผู้ข้ามพ้นทั้งหลาย

read more
กฐินปี 51 กฐินหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ในช่วงกาลทานของปีนี้ นับเป็นบุญพิเศษ และเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของวัดพระธรรมกาย ที่จะได้ทอดกฐินสามัคคี บูชาธรรมหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2551 โดย มีรูปหล่อทองคำ เป็นองค์แทนของท่าน บุญใหญ่ครั้งนี้ จะมีอานิสงส์ดุจเดียวกับสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ เพราะท่านได้เข้าถึงและเป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรมกาย นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน

read more
หล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ 10 ตุลาคม พ.ศ.2551
10 ตุลาคม พ.ศ. 2551

อีกครั้งหนึ่ง ที่ลูกพระธัมฯ หลานหลวงปู่ฯ ได้พร้อมใจกันมาจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งในประเทศ และที่มาจากต่างประเทศ ร่วมหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณ หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2551 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบ 124 ปี ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ

read more
วันคุ้มครองโลก พ.ศ.2551
22 เมษายน พ.ศ. 2551

วันคุ้มครองโลกถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2513 และมีอย่างต่อเนื่องทุกปีในวันที่ 22 เมษายน เนื่องจากผู้คนเริ่มตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกถูกทำลายลง อีกทั้ง ทุกวันนี้ผู้คนบนโลก ยังต้องเผชิญกับปัญหาความรุนแรงของสงครามทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งมีให้เห็นมากมาย จากปัญหาดังกล่าว องค์กรต่างๆ จึงรณรงค์เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองโลก

read more
วันมาฆบูชา พ.ศ.2551
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

การดำเนินชีวิต ด้วยแสงนำทางอันน้อยนิด เป็นอันตรายอันใหญ่หลวง แสงแรกของวันใหม่อาจไม่ให้คำมั่นถึงวันอันเลิศ เพราะว่าโลกของเราถูกครอบไว้ด้วยสังสาร อันประดุจกรงขังที่มองไม่เห็น ทว่า เต็มไปด้วยสิ่งลวงตา ความปรารถนา และสิ่งทะยานอยากทั้งปวง เรามาจุดประทีปเทียน มาส่องสว่างหนทางที่เราเดิน อันเป็นครรลองของแสงที่มีชีวิต

read more
ทอดกฐินสามัคคี 2550
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

“ทอดกฐิน” อริยประเพณีที่สืบทอดมากว่า 2,500 ปี นับตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่จวบจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัย มีความศรัทธาเลื่อมใสว่าเป็น “ยอดของมหากุศล” จะเป็นเหตุนำให้ผู้ที่ได้มีส่วนในการทอดกฐินนั้น ได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่สุดประมาณ

read more
วันธรรมชัย พ.ศ.2550 และพิธีเทคอนกรีตสร้างหลังคามหารัตนวิหารคด
27 สิงหาคม พ.ศ. 2550

กำหนดการวันธรรมชัย พ.ศ.2550 และพิธีเทคอนกรีต สร้างหลังคามหารัตนวิหารคด ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

read more
วันสมาธิโลก พ.ศ.2550
5 สิงหาคม พ.ศ. 2550

พิธีกรรมช่วงเช้าของวันอาทิตย์ดังกล่าวจะมีการนั่งสมาธิ เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของสมาธิ เนื่องในวันสมาธิโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย อาทิ พระภิกษุจาก 3,000 วัดทั่วประเทศ จะเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวายสังฆทาน รวมทั้งพระภิกษุจาก 266 วัดภาคใต้ก็จะมารับผ้าป่าในวันดังกล่าว

read more
วิสาขประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

วันวิสาขบูชาในปีนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2550 วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มีพิธีสักการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างตระการตาอีกครั้งหนึ่ง เริ่มต้นวันใหม่แห่งวันวิสาขปุณณมีด้วยการตักบาตรสร้างมหาทานบารมี ในช่วงสายมีการนั่งสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสสว่าง ตามด้วยการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์นับพันรูป ช่วงบ่ายมีพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตในพระพุทธศาสนา ของสามเณร 7 รูป เพื่อเดินตามรอยบาทพระศาสดา ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย

read more
วันคุ้มครองโลก พ.ศ.2550
10 เมษายน พ.ศ. 2550

ด้วยความตั้งใจจริงของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ในการที่จะให้พระสงฆ์จากทุกนิกายที่มีอยู่ทั่วประเทศมารวมตัวกัน โดยการปรารภเหตุแห่งการมาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีในวาระโอกาสสำคัญของปี ด้วยน้ำใสใจจริงที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับสังฆมณฑล อันจะนำมาซึ่งความผาสุกของโลกต่อไป สาธุชนต่างกระตือรือร้นที่จะมาร่วมเอาบุญ ช่วยจัดเตรียมงานพิธีเฉลิมฉลองในครั้งนี้ เยาวชนชาวพุทธจำนวนมากใช้เวลาในช่วงปิดเทอมมาเป็นกำลังอาสาสมัครอย่างสนุกสนาน แม่ครัวมืออาชีพระดับตะหลิวทองคำหลายต่อหลายท่าน อาสามาช่วยทำอาหารเช้าและเพลถวายพระ 50,000 รูป และเลี้ยงสาธุชนที่จะมาร่วมงานในวันนั้น ซึ่งรวมแล้วคาดว่าจะมาร่วมบุญกันเป็นเรือนแส

read more