สังฆทาน 323 วัด :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 145
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 145 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 144
23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 144 จังหวัดนราธิวาส

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 143
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 143 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 142
10 มีนาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 142 ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง จังหวัดยะลา

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 141
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน ถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 141 ณ วัดบุณณาราม (โคกงู) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 140
16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับ กัลยาณมิตรทั่วโลก, หน่วยงานภาครัฐ – เอกชน, คณะครู – ผู้ปกครอง – นักเรียน จัดกิจกรรมถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 140 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 139
21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน, กัลยาณมิตรทั่วโลก จัดกิจกรรมถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 139 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 138
18 กันยายน พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ฯ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 138 ปีที่ 14 ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 136
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกายถวายสังฆทานช่วยคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 136 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ครูใต้ปลื้มใจ ขอบคุณที่เห็นคุณค่าและให้ความช่วยเหลือมาตลอดกว่าสิบปี

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 135
25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ฯ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 134 ปีที่ 14 ณ วัดบุณณาราม (โคกงู) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 134
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2561 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ฯ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 134 ปีที่ 14 ณ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 133
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ฯ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 133 ปีที่ 14 ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 132
30 มกราคม พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2561 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 132 ปีที่ 14 ณ วัดบุณณาราม (โคกงู) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 131
17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์ จังหวัดปัตตานี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 131 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 130
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์และศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดสงขลา, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, กัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 130 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 129
25 กันยายน พ.ศ. 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา ศูนย์กัลยาณมิตรยะลา ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 129 ปีที่ 13

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 128
8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พงศ.2560 วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์จาก 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 ครั้งที่ 128 โดยได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมพิธี

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 127
26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 127

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 126
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 126

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 125
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 125

read more