เด็กดีวีสตาร์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  
Share on Tumblr

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
อธิบดีกรมการศาสนาพุทธ อินโดนีเซีย ร่วมงานวีสตาร์
14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อธิบดีกรมการศาสนาพุทธ ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย และร่วมงานเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9

read more
คณะองค์กรพุทธ ชมนิทรรศการความลับของชีวิต
12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คณะผู้แทนองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เข้าชมนิทรรศการความลับของชีวิต ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

read more
งานแถลงข่าวเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 9
9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2557 พระเดชพระคุณพระพรหมเมธี กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ ในงานแถลงข่าววันร่วมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 9

read more
วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 9
3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กำหนดการ วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ (V-Star) ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9 วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ สภาธรรมกายสากล และมหารัตนวิหารคดชั้น 1 และชั้น 2 วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

read more
เด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 8
6 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กำหนดการ วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

read more
วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ดาวแห่งความดี ครั้งที่ 7
8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2555 เป็น “วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 7” ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมกิจกรรมประเมินมาตรฐานศีลธรรม คาดว่าจะมีเด็กดีวีสตาร์เดินทางมาร่วมงานไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านคน

read more
วันรวมพลคนเปลี่ยนโลก (วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 6)
31 มกราคม พ.ศ. 2555

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา บรรดาเด็กนักเรียนจากทั่วประเทศ ในโครงการเด็กดีวีสตาร์ (V-Star) ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ได้มาพบกันอีกครั้ง ณ วัดพระธรรมกาย ในงาน “วันรวมพลคนเปลี่ยนโลก” (V-Star Change the World) ซึ่งในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 6 แล้ว

read more
วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ดาวแห่งความดี ครั้งที่ 6
26 มกราคม พ.ศ. 2555

โครงการเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมและคุณธรรม ที่เรียกว่า “ดาวแห่งความดี” หรือ “V-Star” (The Virtuous Star) เพื่อให้มีนิสัยดีๆพื้นฐาน 3 อย่าง คือ วินัย, เคารพ, อดทน โดยร่วมมือกับสถาบันหลักของสังคมไทย ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน

read more
วันรวมพลังดาวแห่งความดี ครั้งที่ 4 2552
12 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เป็นดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่ต้องการปลูกฝังศีลธรรมอันดีงามแก่เยาวชน ด้วยการพัฒนานิสัยผ่านกิจกวัตรกิจกรรมประจำวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดนิสัยที่พึงประสงค์อย่างชัดเจนและถาวร โดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550 เป็นต้นมา

read more
วันวิสาขบูชา พ.ศ.2551
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ในวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึงนี้เราจะได้ร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญของโลก อย่างมีคุณค่าโดยเฉพาะในปีนี้ ตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2551 จะมีการรวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจำนวน 200,000 คนจากทุกทิศทั่วประเทศไทย ที่รู้จักกันในนาม V-Star (Virtuous Star) ดาวแห่งความดี หรือเยาวชนผู้ที่สมัครเข้าร่วมการประกวดในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยเราจะได้ยึดเอาวันสำคัญวิสาขบูชานี้ อันเป็นวันต้นแบบแห่งการทำความดีของพระพุทธเจ้า

read more