บวชพระ 1 แสนรูป :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  
Share on Tumblr

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
บวชพระเข้าพรรษา พ.ศ.2558
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บวชพระเข้าพรรษา พ.ศ.2558 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2558 "ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชาย ต้องบวชให้ได้ อย่างน้อย 1 พรรษา"

read more
โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 2558
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ประจำปี พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 2 พฤษภาคม พ.ศ.2558 (รวม 57 วัน)

read more
บวชเพื่ออะไร ?
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ชีวิตสมณะ คือ ชีวิตที่ทรงคุณค่า นานาทัศนะของลูกผู้ชายที่ตัดสินใจสละความสุขทางโลก มุ่งศึกษาธรรมะ เพื่อความสุขที่แท้จริง

read more
บวชพระเข้าพรรษา พ.ศ.2557
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (รุ่นเข้าพรรษา พ.ศ.2557) ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 16 ตุลาคม พ.ศ.2557 (รวม 120 วัน) ช่วงที่ 2 สำหรับผู้ที่สามารถอยู่รับกฐิน อบรมระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 (รวม 137 วัน)

read more
บวชพระ 1 แสนรูป
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย และ คำถาม-คำตอบ-เกี่ยวกับการบวช

read more
บวชพระ 1 แสนรูป เข้าพรรษา 2556
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วัตถุประสงค์ของการบวชมีเพียงประการเดียว คือ ทำพระนิพพานให้แจ้ง ไม่ว่าจะบวชสั้น บวชยาว หรือแม้บวชเพียงวันเดียวก็ตาม การบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง และตั้งใจทำอย่างนั้นจริงๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญ เป็นอายุพระพุทธศาสนา ถูกวัตถุประสงค์ของการบวช บวชอย่างนี้จึงจะมีอานิสงส์มากถึง 64 กัป

read more
โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2556
1 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ.2556 อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท บูชาธรรม 69 ปี พระเทพญาณมหามุนี (โครงการ 2), อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย, อุปสมบทครูแก้ว ภาคฤดูร้อน, บรรพชาสามเณร ม.ปลาย ภาคฤดูร้อน, บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

read more
สักครั้งในชีวิต เพื่อพระพุทธศาสนา
26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ ได้ร่วมกันจัด "โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย"

read more
กมธ.ศาสนาฯ จัดแถลงข่าวบวชพระเข้าพรรษา 1 แสนรูป ฉลองพุทธชยันตี
8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 10.30 น. ที่ห้องแถลงข่าว อาคาร 1 รัฐสภา คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย และอีกกว่า 40 องค์กรภาคี จัดแถลงข่าวโครงการอุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

read more
อุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา พ.ศ.2555
5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ขอเชิญชายแท้ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอุปสมบทภาคหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบวช ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2555

read more
31 องค์กรภาคี จัดแถลงข่าว “เปิดโครงการบวชพระภาคฤดูร้อน 1 แสนรูป”
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, หน่วยงานราชการ เอกชน รวมกว่า 31 องค์กรภาคี จัดแถลงข่าว “โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย” ณ ห้องประชุม ชั้น 20B อาคารเบญจจินดา

read more
อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย วันที่ 22 มีนาคม – 13 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ระยะเวลาอบรมและอุปสมบทรวม 53 วัน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อุปสมบท วันที่ 8 – 10 เมษายน พ.ศ.2555 ณ วัดต่างๆทั่วประเทศ

read more
บวช เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

“ประเพณีการบวช” เป็นวัฒนธรรมชาวพุทธที่สืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน บรรพบุรุษของไทยให้ความสำคัญในเรื่องการบวชเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกผู้ชายต้องปฏิบัติ ในครอบครัวชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ เมื่อบุตรชายมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรือที่เรียกว่า “อายุครบบวช” บิดามารดาก็จะจัดการบวชให้ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 พรรษา

read more
พลิกชีวิตด้วยบุญบวช
27 กันยายน พ.ศ. 2554

ประสบการณ์การบวช ถ่ายทอดโดยพระภิกษุผู้เข้าอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ผ่านทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐฉบับ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2554

read more
พลิกชีวิตด้วยบุญบวช
7 กันยายน พ.ศ. 2554

ประสบการณ์จริงจากการบวชพระ ในโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ่านทั่วไทย ของพระธรรมทายาทปัญญา คณาธาโร และ พระธรรมทายาทเธียรวิทย์ อานนฺทชาโต

read more
โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย Update!
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ธรรมชาติของใจมนุษย์มักคิดไปในเรื่องราวต่างๆ มากมายจนแทบไม่เคยมีภาวะที่ปลอดความคิดเลย การบวชพระเป็น การเปิดโอกาสให้ตัวเองมาสู่ชีวิตที่ปลอดความคิดในระดับอินฟินิตี้ (infinity) เพราะเพศสมณะเอื้ออำนวยต่อการทำใจให้ปลอดความคิดง่ายกว่าเพศฆราวาส เนื่องจากได้ออกจากเครื่องพันธนาการ เช่น การครองเรื่อน อีกทั้งยังได้ทำกาย วาจา ให้บริสุทธิ์ด้วยศีลถึง 227 ข้อ และได้ทำใจให้บริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติธรรม

read more
โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปี 2554
29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ข้อมูลเบื้องต้น โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย อบรมระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมทั่วประเทศ

read more
โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย
2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การบวชถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ชายไทยที่มีอายุครบบวชต่างก็เลือกที่จะถือครองผ้ากาสาวพัสตร์เพื่อที่จะใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ฝึกฝนอบรมตนเองให้เปี่ยมล้มด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ตามแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้ ซึ่งเมื่อบวชแล้วผู้บวชจะสามารถนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และเป็นทายาทสืบทอดพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยืนยงคงอยู่ คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบชั่วกาลนาน

read more