Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

ข่าวประชาสัมพันธ์

dddd

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบโอวาทวันมาฆบูชา

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบโอวาทเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2558 ขอให้คนไทยยึดหลักโอวาทปาติโมกข์ พร้อมรักษาศีล 5 เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต สังคมและประเทศชาติ
อ่านต่อ →

ข่าวศูนย์สาขาฯ

วัดภาวนายามานาชิ จัดพิธีมุทิตาพระราชภาวนาจารย์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดภาวนายามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 74 ปี พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีมุทิตาพระราชภาวนาจารย์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในอายุวัฒนมงคล 74 ปี พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดการสอนภาษาไทยแก่เยาวชน

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่เยาวชนในอเมริกา เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีตักบาตร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีตักบาตร และพิธีปล่อยสรรพสัตว์ให้ชีวิตเป็นทาน
อ่านต่อ →

ธุดงค์ธรรมชัย

ทั่วประเทศประทับใจโครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับ “โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร) ปีที่ 4 ธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 31 มกราคม พ.ศ.2558 โดยพระธุดงค์จำนวน 1,130 รูป ได้ธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ผ่านพื้นที่ 7จังหวัด
อ่านต่อ →

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 29

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 29 โดยมีจุดเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ มีจุดหมายปลายทางที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต รวมระยะทาง 19.5 กิโลเมตร
อ่านต่อ →

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 28

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 28 โดยมีจุดเริ่มต้นที่โรงเรียนชลประธานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี มีจุดหมายปลายทางที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ รวมระยะทาง 20.7 กิโลเมตร
อ่านต่อ →

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 27

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 27 โดยมีจุดเริ่มต้นที่แผ่นดินน้ำใสใจสว่าง ตลิ่งชัน มีจุดหมายปลายทางที่โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี รวมระยะทาง 21.8 กิโลเมตร
อ่านต่อ →

ตถาคตสฺส ... อธิวจนํ ธมฺมกาโย อิติปิ - คำว่าธรรมกายก็ดี ... นี้แหละเป็นชื่อของเราพระตถาคต

พระสุตตันตปิฎก ฑีฆนิกาย ปาฎิกวรรค