Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

ข่าวประชาสัมพันธ์

dddd

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 ศรัทธาล้น ประชาชนต้อนรับเกินคาด

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 ขยายเวลาจากเดิมวันที่ 2 - 28 มกราคม พ.ศ.2558 เป็นวันที่ 2 - 31 มกราคม พ.ศ.2558 คาดว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะมีประชาชนเข้าร่วมมากกว่า 2 ล้านคน
อ่านต่อ →

ธุดงค์ธรรมชัย จาริกไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน

โครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2 – 28 มกราคม พ.ศ.2558 รวม 27 วัน (ณ วันที่15 มกราคม พ.ศ.2558 มีการเพิ่มวันเดินธุดงค์เป็น 2 – 30 มกราคม พ.ศ.2558 รวม 29 วัน) ดำเนินรอยตามพุทธประเพณีและตามรอยมหาปูชนียาจารย์ หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
อ่านต่อ →

ธุดงค์ธรรมชัย รื้อฟื้นพุทธประเพณี

การปฏิบัติธุดงควัตร ก็เป็นพุทธประเพณีที่มีตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เป็นการฝึกตนในการกำจัดกิเลสแบบเฉียบพลัน มุ่งให้ผู้ปฏิบัติได้ฝึกความอดทน และใช้ความเพียรสูงกว่าปกติ
อ่านต่อ →

ข่าวศูนย์สาขาฯ

วัดภาวนายามานาชิ จัดพิธีมุทิตาพระราชภาวนาจารย์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดภาวนายามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 74 ปี พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีมุทิตาพระราชภาวนาจารย์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในอายุวัฒนมงคล 74 ปี พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดการสอนภาษาไทยแก่เยาวชน

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่เยาวชนในอเมริกา เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีตักบาตร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557 วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีตักบาตร และพิธีปล่อยสรรพสัตว์ให้ชีวิตเป็นทาน
อ่านต่อ →

ธุดงค์ธรรมชัย

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 20

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 20 โดยมีจุดเริ่มต้นที่วัดพะเนียงแตก มีจุดหมายปลายทางที่วัดพระประโทณเจดีย์ จังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 13.1 กิโลเมตร
อ่านต่อ →

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 19

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 19 โดยมีจุดเริ่มต้นที่วัดบางปลา มีจุดหมายปลายทางที่วัดพะเนียงแตก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 25.7 กิโลเมตร
อ่านต่อ →

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 16

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 16 โดยมีจุดเริ่มต้นที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีจุดหมายปลายทางที่วัดนราภิรมย์ รวมระยะทาง 21.1 กิโลเมตร
อ่านต่อ →

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 15

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 15 โดยมีจุดเริ่มต้นที่วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีจุดหมายปลายทางที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 17.6 กิโลเมตร
อ่านต่อ →

อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ - บุคคลมีตนฝึกดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยาก

ขุททกนิกาย ธรรมบท