Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  
  • Slide

บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า

การสวดมนต์นับเป็นการทำความดีครบถ้วนทั้ง กาย มีอาการสงบเรียบร้อยและสำรวม, วาจา เป็นการกล่าวถ้อยคำสรรเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐ และใจ มีความเคารพนบนอบต่อคุณพระรัตนตรัย
อ่านต่อ →

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

ผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ควรสวดมนต์เป็นประจำ เพราะนอกจากจะเป็นหน้าที่ของชาวพุทธแล้ว ยังเป็นไปเพื่อการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน และเพื่อฝึกจิตให้เกิดสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน
อ่านต่อ →

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมธรรมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ให้แก่ปัญจวัคคีย์ ในครั้งนั้น ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม (เป็นพระโสดาบันบุคคล) และพระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุให้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา พระไตรสรณคมน์จึงครบองค์ 3 ตั้งแต่นั้นมา
อ่านต่อ →

บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

บทสวดพาหุงฯ หรือ บทสวดชัยมงคลคาถา เป็นบทสวดมนต์ที่เรียบเรียงเหตุการณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชนะพญามารในช่วงต่างๆ รวม 8 เหตุการณ์ อาทิ ผจญมารในวันตรัสรู้ธรรม, ปราบทิฐิของอาฬวกยักษ์, เอาชนะผกาพรหม เป็นต้น
อ่านต่อ →

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัปดาห์มหาปูชนียาจารย์

ขอเชิญเข้ากราบสักการะรูปหล่อทองคำ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี วันจันทร์ที่ 11 - วันเสาร์ 16 กันยายน พ.ศ.2560 เปิดเวลา 13.30 - 17.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2560 เปิดเวลา 11.00-12.30 น.
อ่านต่อ →

คณะพระวินยาธิการตรวจเยี่ยมวัดพระธรรมกาย

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง นำคณะพระวินยาธิการเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
อ่านต่อ →

100 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย คือ วันที่เหล่าศิษยานุศิษย์ รำลึกถึงวันที่ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้สละชีวิตเป็นเดิมพัน ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงวิชชาธรรมกาย ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 พ.ศ.2460
อ่านต่อ →

คณะพระวินยาธิการตรวจเยี่ยมวัดพระธรรมกาย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง นำคณะพระวินยาธิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครองของจังหวัดปทุมธานี
อ่านต่อ →

สังฆทาน 323 วัด

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 128

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พงศ.2560 วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์จาก 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 ครั้งที่ 128 โดยได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมพิธี
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 127

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 127
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 126

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 126
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 125

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 125
อ่านต่อ →

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมใน 8 อำเภอจังหวัดสกลนครแล้วกว่า 2,500 ชุด
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

คณะศิษย์หลวงพ่อธัมมชโยวัดพระธรรมกาย และอาสาสมัครจิตอาสา มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับกัลยาณมิตรสกลนคร ได้นำถุงยังชีพจำนวนกว่า 800 ชุด ไปช่วยมอบให้แก่ประชาชนใน 3 อำเภอ ในจังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เกาะติดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบถุงยังชีพอีก 300 ชุด ที่อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร แม้น้ำลด แต่ประชาชนยังเดือดร้อน
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

พระภิกษุ, อาสาสมัคร วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ →

จุดประสงค์ในการสร้างวัดพระธรรมกาย

สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ สร้างคนให้เป็นคนดี