พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 140 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 140

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 140

วัดพระธรรมกายถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 140 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2561 วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย โดยพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก นำคณะสงฆ์, หน่วยงานภาครัฐ – เอกชน, คณะครู – ผู้ปกครอง – นักเรียน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 14 ครั้งที่ 140 และ พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 105 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เวลา 06.30 น. เป็นการประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูบุญสารโสภิต รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส (ธรรมยุต) มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ต่อด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 105 จำนวน 163 กองทุน, พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระโพธาภิรามมุนี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส (ธรรมยุต) มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และในโอกาสนี้ พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือทหาร – ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอีกด้วย

พระเดชพระคุณพระโพธาภิรามมุนี กล่าวสัมโมทนียกถา ตอนหนึ่ง ความว่า “... ที่เราได้มาร่วมกันเช่นนี้ก็อาศัยวัดพระธรรมกายมาสนับสนุน พระภิกษุใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความลำบาก วันนี้ที่เราได้มาร่วมกันทุกๆฝ่ายนั้น ล้วนเกิดจากศรัทธา ตัวศรัทธานั้น ทำให้เกิดความเชื่อ ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราศรัทธาแล้ว จะต้องมีศีล คำว่า ศีล ตัวนี้ หมายถึงว่าไม่ให้พวกเรากระทำความชั่วทั้งหลาย ความชั่วหมายถึงสิ่งที่ไม่ดี เมื่อทำไปแล้วคนอื่นได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะใคร เพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อเหตุ เชื่อผล ไม่ใช่เอาตามอารมณ์ โดยความเชื่อนั้นต้องประกอบควบคู่ไปพร้อมกับความดี เหมือนอย่างกับเราน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่ง คุณของพระรัตนตรัยนั้นสอนให้เราเป็นคนดี การที่เราหมั่นเจริญภาวนา และรักษาศีลนั้น เป็นสิ่งที่จะนำความสุข นำความสงบมาให้แก่พวกเรา ...”

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 14 ครั้งที่ 140 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 400 ล้านบาท และจะจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ มอบเป็นปีที่ 11 ครั้งที่ 105 จำนวน 163 กองทุนรวม 11 ปี มอบแล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท

บทความอื่นๆในหมวดนี้