พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 162 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 162

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 162

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสงขลาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดสงขลา จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 19 ครั้งที่ 162 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 127 จำนวน 138 กองทุน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา พร้อมถ่ายทอดออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM, FACEBOOK LIVE และ YouTube มีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ในภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 127 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 19 ครั้งที่ 162 โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดนาทวี เป็นประธานสงฆ์ นายปฎิวัติ ทองเพชรจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานฝ่ายฆราวาส ต่อด้วยพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกกล่าวความในใจ และเปิดวีดีโอประมวลภาพทบทวนงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก ต่อด้วยพิธีเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ทหาร ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นสาธารณสงเคราะห์

พระครูสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนาทวี รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “แต่ก่อนเรามีวิชาพระพุทธศาสนาเป็นหลักให้นักเรียนได้เรียน แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นวิชารอง ทำให้ขาดรากเหง้า ที่จะรักษาประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม ที่ชายแดนใต้เราอยู่ด้วยความเอื้ออาทร อยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งพี่น้องไทยพุทธพี่น้องมุสลิม เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม การที่วัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรมาช่วยครั้งนี้และช่วยมาหลายสิบปีก็ขออนุโมทนากับวัดพระธรรมกายและญาติโยมกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญต่อภิกษุสามเณรที่อาศัยอยู่ใน 3 จังหวัด 4 อำเภอภาคใต้  คือนิมนต์รับถวายสังฆทานบ้าง ช่วยเหลือในช่วงทอดกฐินบ้าง ทางวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรไม่เคยทอดทิ้งกัน”

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 19 ครั้งที่ 162 และจะจัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ รวม 16 ปี มอบแล้ว 39,461 กองทุน เป็นเงินกว่า 80 ล้านบาท รวมความช่วยเหลือทั้งสิ้นกว่า 387 ล้านบาท

บทความอื่นๆในหมวดนี้