พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 142 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 142

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 142

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 142 ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2562 พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 15 ครั้งที่ 142, พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 107 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

พิธีเริ่มเวลา 06.30 น. ประชาชนร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 100 รูป โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ต่อด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 107 จำนวน 373 กองทุน, พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสุนทรธรรมานุกิจ เจ้าคณะอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พันเอกทรงชัย สมเคหา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โอกาสนี้ พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลก ได้กล่าวความในใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือทหาร – ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

นายอนุพล ส่งสกุล ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ได้กล่าวเปิดใจตอนหนึ่ง ความว่า “...ผมในฐานะที่เป็นครูที่หยัดสู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแห่งนี้ เราหยัดสู้ด้วยอุดมการณ์ของความเป็นครู อุดมการณ์ที่เราจะถ่ายทอดความรู้ และสิ่งดี ๆให้กับเด็ก ๆ ผู้ที่จะมาเป็นอนาคตของชาติต่อไป โครงการถวายสังฆทาน323วัด และมอบทุนครูนี้ เป็นโครงการแสงสว่างที่ทำให้พวกเรา สาธุชน ครู สามารถมีกำลังใจอยู่ได้ใน 3 จังหวัด โดยความรู้ของคุณครูนั้น ก็เปรียบเสมือนแสงเทียงที่ส่งต่อให้กับนักเรียนได้มีความรู้ในการดำรงชีวิตต่อไป...”

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดเป็น ปีที่ 15 ครั้งที่ 142 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 416 ล้านบาท และจะจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ มอบเป็นปีที่ 12 ครั้งที่ 107 จำนวน 373 กองทุน รวม 12 ปี มอบแล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท

บทความอื่นๆในหมวดนี้