พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 145 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 145

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 145

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 145 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2562 พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้แทนวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี, หน่วยงานภาครัฐ – เอกชน และประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด, พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และ 4 อำเภอใน จังหวัดสงขลา) ปีที่ 15 ครั้งที่ 145 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 110 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

พิธีเริ่มเวลาประมาณ 06.30 น. ประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 100 รูป โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูอุดมธรรมาทร เจ้าคณะอำเภอยะหริ่ง เจ้าอาวาสวัดปิยาราม มาเป็นประธานสงฆ์ และ นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มาเป็นประธานฆราวาส ต่อด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 110 จำนวน 432 กองทุน, พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายชนันต์ ลิ่มกังวาฬมงคล มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ต่อด้วย พระภาวนาธรรมวิเทศ กล่าวความในใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือทหาร – ตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

โอกาสนี้ พระโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ความว่า  “... การที่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายและพุทธบริษัท จัดพิธีถวายสังฆทานในครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยเหลือพระสงฆ์ ให้ได้ปฏิบัติศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา และญาติโยมก็ได้อาศัยพระสงฆ์สั่งสอนหลักธรรมจนเกิดความเข้าใจ ได้ประพฤติปฏิบัติตาม หากทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว ย่อมได้รับประโยชน์และความสุข ปัญหาทุกสิ่งก็จะไม่เป็นปัญหา ...”

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็น ปีที่ 15 ครั้งที่ 145 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 416 ล้านบาท และจะจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ มอบเป็นปีที่ 12 ครั้งที่ 110 จำนวน 432 กองทุน รวม 12 ปี มอบแล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท

บทความอื่นๆในหมวดนี้