พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 141 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 141

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 141

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน ถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 141 ณ วัดบุณณาราม จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ปีที่ 15 ครั้งที่ 141 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 106 ณ ศาลาภัทรธรรมภาณี วัดบุณณาราม (โคกงู) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ในเวลา 06.30 น. ประชาชนร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 100 รูป โดย พระครูภัทรธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดวัดบุณณาราม (โคกงู) เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ต่อด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 106 จำนวน 329 กองทุน, พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พระครูสถิตสีลขันธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดโบราณสถิตย์ เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พ.ต.อ.กองอรรถ สุวรรณขำ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โอกาสนี้ พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลก กล่าวความในใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือทหาร – ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย นอกจากนี้ พระเดชพระคุณพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เมตตามาเป็นตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส รับเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้จากกิจกรรมตักบาตร 3,360 รูป จังหวัดนครราชสีมา จาก พระเดชพระคุณพระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร

พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่ง ความว่า “...การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งสำคัญที่เราได้มาร่วมทำบุญ เป็นกิจกรรมที่ให้กำลังใจเป็นอย่างยิ่งแก่พุทธบุตร 323 วัด ชายแดนภาคใต้ โดยในครั้งนี้ยังได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ได้มาให้ความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระใน 3 จังหวัดนี้ อาตมาในนามของประธานสงฆ์จังหวัดนราธิวาส ก็ต้องขอขอบพระคุณในความเมตตาและความอนุเคราะห์ที่ได้มาร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ ร่วมกับญาติโยมทางใต้ และให้ขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุชายแดนใต้ได้มีกำลังใจต่อสู้อยู่ในสถานที่นี้ เพราะพระภิกษุทุกรูปที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ล้วนสำคัญมากในการรักษาพระพุทธศาสนาในชายแดนใต้ไว้ กิจกรรมถวายสังฆทาน 323 วัดนี้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา คือ เป็นกิจกรรมที่ให้กำลังใจ พระมีกำลังใจสู้ อดทนสู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแห่งนี้...”

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดเป็นติดต่อกันเป็นปีที่ 15 ครั้งที่ 141 และจะจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ มอบเป็นปีที่ 12 ครั้งที่ 106 จำนวน 329 กองทุน รวม 12 ปี มอบแล้วกว่า 30,000 กองทุน

บทความอื่นๆในหมวดนี้