วัดพระธรรมกาย

World Dhammakaya Center

40 Mu 8, Khlong Song, Khlong Luang, Pathum Thani 12120, THAILAND

Abbot :
Email : [email protected]

+(66)-2-831-1000, +(66)-2-524-0257 to 63
Fax: +(66)-2-524-0270 to 1

 

 

วัดเมืองคง

Wat Mueng Kong

73 หมู่ 6 ตำบลเมืองคง
อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 33160

Abbot : พระครูโกศลสุตากร
Email :

+(66)-45-682424, +(66)-45-682425
Fax: +(66)-45-682426

 

 

วัดถ้ำเนรมิต

Wat Tham Neramit

เลขที่ 2 ต.แม่กระบุง
อ. ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71450

Abbot : พระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ
Email :

+(66)-6-3392546
Fax: +(66)-34-510033

 

 

วัดหนองกินเพล

Wat Nhong Kin Pain

หมู่ 3 ต.หนองกินเพล
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

Abbot : พระครูวาปีปทุมกิจ
Email :

Fax:

 

 

วัดถ้ำเขาวง

Wat Tham Khao Wong

ต.หนองน้ำแดงเขต 2
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

Abbot : พระครูภาวนาวรานุสิฐ
Email :

Fax:

 

 

วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม

Wat Sricharoen Radsatthatham

67 หมู่ 13 ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

Abbot : พระครูอุดมประชานุกูล
Email :

Fax:

 

 

วัดราษฎร์สังคม

Wat Rad Sangkhom

41 หมู่ 5 ต.หนองชอน
อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

Abbot : พระครูชัยธรรโมภาส
Email :

Fax: +(66)-43-752232

 

 

วัดหนองไผ่ล้อม

Wat Nhong Pai Lom

หมู่ 8 ต.บ่อทอง
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

Abbot : พระสมุห์กมล กมลสุโภ
Email :

Fax:

 

 

ธุดงคสถานปราจีนบุรี

Dhutanga Sathan Prachinburi

94/1 หมู่ 9 ต.โนนห้อม
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

Abbot : พระครูอุดมประชานุกูล
Email :

Fax: +(66)-37-571738

 

 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

Kow Kaew Saded Education Center

ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี 25110

Abbot : พระศุภโชค สุภคฺโค
Email :

Fax:
www.tpts.ac.th

 

 

ธุดงคสถานล้านนา

Dhutanga Sathan Lanna

155 หมู่ 8 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

Abbot : พระบุญช่วย จนฺโทภาโส
Email :

+(66)-53-353174, +(66)-53-353175, +(66)-53-353176
Fax: +(66)-53-353177

 

 

ธุดงคสถานพิษณุโลก

Dhutanga Sathan Phitsanulok

7 หมู่ 2 ต.วังนกแอ่น
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

Abbot : พระครูสมุห์เชิดศักดิ์ สตฺติโชโต
Email :

+(66)-55-384195, +(66)-55-384196
Fax: +(66)-55-384061

 

 

ธุดงคสถานจันทปุระ

Dhutanga Sathan Chantapura

30/4 หมู่ 7 ต.อ่างคีรี
อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150

Abbot : พระวศิล จนฺทกนฺโต
Email :

+(66)-39-326191
Fax: +(66)-39-326191

 

 

ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์

Dhutanga Sathan Prachuapkhirikhan

ต.เกาะหลัก อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

Abbot : พระสมฤทธิ์ สุทฺธาโส
Email :

+(66)-32601543, +(66)-32601544
Fax:

 

 

ธุดงคสถานชุมพร

Dhutanga Sathan Chomphon

27 หมู่ 4 ต.ขุนกระทิง
อ.เมือง จ.ชุมพร 86190

Abbot : พระประยูร อตฺถลทฺโธ
Email :

Fax:

 

 

ธุดงคสถานอุบลราชธานี

Dhutanga Sathan Ubonratchathani

171 หมู่ 3 ต.บุ่งหวาย
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34310

Abbot : พระมหาเสถียร สวณฺณฐิโต
Email :

Fax: +(66)-45-409161

 

 

ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา

Nakhonratchasima Youth Training Center

100 หมู่ 11 ต.ธงชัยเหนือ
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

Abbot : พระสุนันท์ ปญฺญานนฺโท
Email :

+(66)-44-249615, +(66)-44-249616
Fax:

 

 

ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช

Pasukvanit Youth Training Center

หมู่ 5 ต.คุ้งน้ำวน
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Abbot : พระทวี พฺรหฺมเทโว
Email :

+66-34-773153
Fax:

 

 

สนแก้ววนาราม

Son Kaew Wanaram

ต.บ่อหลวง อ.ฮอด
จ.เชียงใหม่ 50240

Abbot : พระฉัตรมงคล ฉตฺตลาโภ
Email :

Fax:

 

 

วัดวังกอง

Wat Wang Kong

111 หมู่ 2 ต.บ่อหลวง
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

Abbot : พระครูสุนันทนิเวศน์
Email :

Fax:

 

 

วัดพระธาตุกองลอย

Wat Phrathat Kong Loi

256 หมู่ 4 ต.บ่อสลี่
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

Abbot : พระอธิการประสิทธิ์ สิทฺธิวํโส
Email :

Fax:

 

 

วัดทุ่งเจริญธรรม

Wat Thungcharoentham

หมู่ 3 ต.อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310

Abbot : พระสำเริง สุคนนฺโท
Email :

Fax:

 

 

วัดแม่ลาย

Wat Mae Lai

343 หมู่ 6 ต.บ่อหลวง
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

Abbot : พระมหาดนัย อิทฺธิปาโล
Email :

Fax:

 

 

ศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมคคัลลานะ

Doi Maudgalyayana Youth Training Center

ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่ 50160

Abbot : พระรัฐพล สุริยเปโม
Email :

+(66)-53-826123
Fax:

 

 

วัดห้วยตองสัก

Wat Huay Tong Sak

34 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

Abbot : พระอธิการมานพ อคฺคมาณโว
Email :

+(66)-53-342266
Fax: +(66)-53-342266

 

 

วัดทวีพูลรังสรรค์

Wat Thaweepoon Rangsan

55 หมู่ 6 ต.ทรายมูล
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

Abbot : พระสมุห์มงคล สุมํคโล
Email :

Fax:

 

 

วัดบางปรัง

Wat Bang Prang

299 หมู่ 11 ต.ศรีจุฬา
อ.เมือง จ.นครนายก 26000

Abbot : พระมหาชัยยะ จนฺทสโม
Email :

Fax:

 

 

วัดป่าโนนสะอาด

Wat Pa Noan Sa-ard

หมู่ 4 ต.กุดบง
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

Abbot : พระนิพนธ์ สิริภทฺโท
Email :

Fax:

 

 

ธรรมอุทยานแก้วกลางดอย

Dhamma Uttayan Kaew Klang Doi

ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่ 50240

Abbot : พระชาญณรงค์ วาณิชฺชชญฺโญ
Email :

Fax:

 

 

ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์

Surin Youth Leadership Center

114 หมู่ 3 ต.แกใหญ่
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

Abbot : พระสมพงษ์ ยโสธโร
Email :

Fax:

 

 

สำนักปฏิบัติธรรมสิริมงคลวนาราม

Siri Mongkhol Wanaram Meditation Office

208 หมู่ 7 ต.วังเหนือ
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140

Abbot : พระครุปลัดญาณพิพัฒน์ มหาสทฺโธ
Email :

Fax:

 

 

ศุนย์อบรมเยาวชนแพร่

Phrae Youth Training Center

208 หมู่ 7 ต.วังเหนือ
อ.วังเหนือ จ.แพร่ 51460

Abbot : พระผดุงวิทย์ คุตฺตวิชฺโช
Email :

Fax:

 

 

ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี

Lopburi Youth Training Center

367 หมู่ 12 ต.วังเพลิง
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

Abbot : พระครูปลัดวิจารย์ ธีรงฺกุโร
Email :

Fax:

 

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้

Southern Thailand Meditation Center

หมู่ 6 ต.ท่าช้าง
อ.บางกร่ำ จ.สงขลา 90110

Abbot : พระทวี พฺรหฺมเทโว
Email :

Fax:

 

 

วัดแม่ลายเตียนอาง

Wat Mae Lai Tien Ang

222 หมู่ 10 ต.บ่อหลวง
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

Abbot : พระวัย ปหฏโฐ
Email :

Fax:

 

 


Worldwide Coordination centers

Dhammakaya Temple and Dhammakaya Foundation have set up local Coordination centers both in Thailand and abroad. Each center is staffed by qualified teachers of meditation from the Dhammakaya Foundation headquarters in Thailand, and offers a range of activities for training for all ages.