วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์

Dhammakaya International Meditation Society of B.C.

3331 Capella Pl.,Richmond, BC V6X 3N3, Canada

Abbot : พระมหานพดล เตชชโย (รักษาการเจ้าอาวาส)
Email : [email protected]

+1-604-304-3031
Fax: +1-604-304-3031

 

 

วัดภาวนามอลทรีออล

Centre Meditation Dhammakaya de Montreal

4030 Boulevard Lévesque Ouest Laval, QC H7W 2N9, Canada

Abbot : พระครูสมุห์สมบูรณ์ ปุญฺญากโร
Email : [email protected]

+(1)-514-800-8637
Fax:
FB: Watbhavana Montreal

 

 


Worldwide Coordination centers

Dhammakaya Temple and Dhammakaya Foundation have set up local Coordination centers both in Thailand and abroad. Each center is staffed by qualified teachers of meditation from the Dhammakaya Foundation headquarters in Thailand, and offers a range of activities for training for all ages.