หนังสือพิมพ์มติชนประกาศขอขมา กรณีวัดพระธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

หนังสือพิมพ์มติชนประกาศขอขมา กรณีวัดพระธรรมกาย

หนังสือพิมพ์มติชน ประกาศขอขมากรณีการนำเสนอข่าว "กรณีวัดพระธรรมกาย" โดยใช้ถ้อยคำล่วงเกินวัดพระธรรมกาย และพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

คำชี้แจง

ตามที่หนังสือพิมพ์มติชนได้ตีพิมพ์ข้อความเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายฯ และพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) กรณีเรื่องราวใช้ถ้อยคำล่วงเกินโดยเรียกวัดพระธรรมกายว่า วัดฉาว สำนักฉาว เรียกพระราชภาวนาวิสุทธิ์ว่า นายไชยบูลย์ เจ้าสำนักฉาว กล่าวหาว่า เล่นหุ้น โอนเงินของวัดให้สีกา โดยตีพิมพ์ข้อความในช่วงเดือนสิงหาคม 2542 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2542 ทั้งๆที่โจทก์ยังอยู่ในสมณศักดิ์ จึงได้ยื่นต้องต่อศาลอาญาขอให้ลงโทษตามกฎหมาย

หนังสือพิมพ์มติชน และนายสุชาติ ศรีสุวรรณ ในฐานะบรรณาธิการ ขอยอมรับว่าข้อความตีพิมพ์คลาดเคลื่อน ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดวัดพระธรรมกายฯ และ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ จนได้รับความเสียหาย จึงขออภัยต่อวัดพระธรรมกายฯ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ และขอขอบคุณพระคุณที่ให้อภัยทานมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ: คัดลอกจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2546 (ปีที่ 26 ฉบับที่ 9262 และ 9263)

ภาพจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2546

ภาพจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2546 (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

บทความที่เกี่ยวข้อง: