นิตยสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ประกาศขอขมา กรณีวัดพระธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

นิตยสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ประกาศขอขมา กรณีวัดพระธรรมกาย

นิตยสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ประกาศขอขมาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) กรณีการนำเสนอข่าว “กรณีวัดพระธรรมกาย”

ประกาศ

ตามที่นิตยสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ฉบับปีที่ 46 ฉบับที่ 13 ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม ถึงวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2542 ในภาพหน้าปกได้นำภาพใบหน้าของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ มาตัดต่อกับภาพบุรุษเปลือยกายนั่งขัดสมาธิบนตะปู อยู่ในอาการของการทรมานตนและมีข้อความว่า “ทณฑํ สรณํ คจฉามิ” เพื่อให้ผู้พบเห็นเชื่อว่าเป็นภาพพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ซึ่งไม่เป็นความจริง พระราชภาวนาวิสุทธิ์ไม่เคยถ่ายภาพหรือกระทำลักษณะอาการดังกล่าว เป็นเหตุให้พระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้รับความเสียหาย

บริษัท สยามรัฐ จำกัด ในฐานะเจ้าของนิตยสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์และนายศักดา นพเกตุ ขอกราบขอขมาต่อพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ในการกระทำดังกล่าว และขอกราบขอบพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ที่อภัยทานให้มา ณ ที่นี้ จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

และในบทนำของนิตยสารฉบับดังกล่าวในคอลัมน์ เปิดขบวน ที่เขียน โดยนายศักดา นพเกตุ ได้ตีพิมพ์ข้อความจาบจ้วงล่วงเกินพระราชภาวนาวิสุทธิ์ว่า “ชาวธรรมกายและเหล่าพระปลอมจอมมาร คงลิงโลดลำพองหัวใจเป็นอย่างยิ่งที่พระปลอมจอมมารได้รับประกันตัว...” ซึ่งความจริงแล้วพระราชภาวนาวิสุทธิ์เป็นพระที่แท้จริง ปฏิบัติตนอยู่ในพระธรรมวินัย ด้วยดี และได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก

หมายเหตุ: คัดลอกจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปีที่ 52 ฉบับที่ 17691 วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2544

ภาพจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2544 (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

บทความที่เกี่ยวข้อง: