หนังสือพิมพ์สยามรัฐประกาศขอขมา กรณีวัดพระธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

หนังสือพิมพ์สยามรัฐประกาศขอขมา กรณีวัดพระธรรมกาย

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ประกาศขอขมาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) กรณีการนำเสนอข่าว “กรณีวัดพระธรรมกาย” โดยใช้ข้อความที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง

ประกาศ

ตามที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ได้ลงข่าวเกี่ยวกับกรณีของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) และนายถาวร พรหมถาวร กรณีที่ถูกฟ้องเป็นคดีอาญาที่ศาลอาญา ระหว่างพนักงานอัยการ โจทก์ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ กับพวกรวม 2 คน จำเลย โดยได้ลงข่าวเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2543 แสดงเหตุการณ์ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอาญา เป็นเหตุให้พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 32 (2) และมาตรา 33 นั้น

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ขอกราบขออภัยต่อพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ต่อการกระทำดังกล่าว และยอมรับว่าข้อความที่ลงตีพิมพ์มีข้อความบางส่วนไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ฟังการพิจารณาของศาลอาจเข้าใจผิดได้ หนังสือพิมพ์สยามรัฐจึงขออภัยมายัง ณ ที่นี้ และขอประกาศว่า ข้อความตามที่ลงพิมพ์ในวันที่ 9 มีนาคม 2543 เป็นข้อความที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง

และหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ขอกราบขอบพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ที่อภัยทานให้มา ณ ที่นี้ จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

หมายเหตุ: คัดลอกจากหนังสือสยามรัฐ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2544

ภาพจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2544 (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

บทความที่เกี่ยวข้อง: