หนังสือพิมพ์สยามรัฐประกาศขอขมาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

หนังสือพิมพ์สยามรัฐประกาศขอขมาพระราชภาวนาวิสุทธิ์

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ประกาศขอขมาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) กรณีการนำเสนอข่าว “กรณีวัดพระธรรมกาย” โดยใช้ข้อความไม่ตรงกับความจริง

ประกาศ

ตามที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ได้ลงข่าวเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายและพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) กรณีเรื่องการถือครองที่ดินที่ได้รับบริจาค เรื่องราวนิคหกรรม เรื่องราวคำสอนว่าบิดเบือนลบล้างคำสอนของพระพุทธเจ้า การอวดอุตริมนุสธรรม ทำความผิดฐานลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง หลอกลวงประชาชน กระทำการในตำแหน่งเจ้าอาวาสฐานเป็นเจ้าพนักงานที่ไม่เหมาะสม ต้องอาบัติปาราชิก เรียกวัดพระธรรมกายว่าวัดฉาว นำเงินบริจาคไปดำเนินการนอกวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค หลอกขายพระดูดทรัพย์ หลอกขายบุญ เป็นวัดที่มีอิทธิพลเหนือองค์กรและเจ้าพนักงานของรัฐ เรียกพระราชภาวนาวิสุทธิ์ว่าเป็นอลัชชี เดียรถีย์ พระปลอมจอมมาร นายไชยบูลย์ พระฉาว ศาสดาลูกแก้ว พระนอกรีต ภิกษุมหาโจร เจ้าอาวาสวัดฉาว มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงสาว โดยลงข้อความและข่าวในช่วงเดือนสิงหาคม 2542 ถึงเดือนมกราคม 2543 โดยการดังกล่าวไม่เป็นความจริงและเป็นความเห็นของหนังสือพิมพ์สยามรัฐเอง เป็นเหตุให้วัดพระธรรมกาย และพระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญา ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 84, 91, 326, 328 และ 332

บริษัท สยามรัฐ จำกัด ในฐานะเจ้าของหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ขอกราบขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย และพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ต่อการกระทำดังกล่าว และยอมรับว่าข้อความที่ลงตีพิมพ์ไม่ตรงกับความจริง ทำให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ทราบความจริงอาจเข้าใจผิดได้ บริษัท สยามรัฐ จำกัด จึงกราบขออภัยมายัง ณ ที่นี้ และขอประกาศว่า ข้อความที่ลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนสิงหาคม 2542 ถึงเดือนมกราคม 2543 เป็นข้อความที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง

และหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ขอกราบขอบพระคุณวัดพระธรรมกาย และพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ที่อภัยทานให้มา ณ ที่นี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ: คัดลอกจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปีที่ 52 ฉบับที่ 17710 วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2544

ภาพจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2544 (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

บทความที่เกี่ยวข้อง: