ข่าวการช่วยเหลือผู้ประสบภัย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พระนครศรีอยุธยา-สิงห์บุรี
14 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกาย และกัลยาณมิตร มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหมู่ที่ 3 และบ้านหัววน, หมู่ที่ 5 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

read more
วัดพระธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 8 จังหวัด
3 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือและภาคอีสาน โดยศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชัยภูมิ รับมอบ 2,300 ถุง และศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดตาก รับมอบ 500 ถุง

read more
วัดพระธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5 จังหวัด
1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดลพบุรี จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดชัยภูมิ รวมจำนวน 2,500 ชุด

read more
วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบชุด PPE สีจีวร อำเภอคลองหลวง และอำเภอหนองเสือ
26 สิงหาคม พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และมูลนิธิธรรมรักษา ถวายชุด PPE สีจีวร ให้คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง และอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

read more
วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบชุด PPE
24 สิงหาคม พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และมูลนิธิธรรมรักษา มอบชุด PPE สีจีวร สำหรับพระภิกษุ 74 วัด จังหวัดปทุมธานี ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19

read more
วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัย โควิด19
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมจัดทำโรงพยาบาลสนาม ส่งเตียงสนาม อาหารปรุงสุกใหม่ ถวายสังฆทานและมอบถุงยังชีพ-เวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 มูลค่ารวม 32.3 ล้านบาท

read more
วัดพระธรรมกายมอบเครื่องบริโภคและเวชภัณฑ์กว่า 200,000 รายการ
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

โดยพระดำริสมเด็จพระสังฆราช วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายถวายมหาสังฆทานออนไลน์แด่คณะสงฆ์ 56,000 รูป มอบเครื่องบริโภคและเวชภัณฑ์ ช่วยผู้ประสบภัยจากโควิด-19 กว่า 200,000 รายการ

read more
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย และภาคีเครือข่าย มอบชุด ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค จำนวน 550 ชุด พร้อมเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 ตัว

read more
มูลนิธิธรรมกายช่วยผู้ประสบภัยโควิด19 รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ครึ่งปีแรก พ.ศ.2564 ถวายสังฆทาน 55,000 กว่ารูป - บริจาคช่วยผู้ประสบโควิด-19 กว่า 200,000 รายการ มูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท

read more
มอบชุดส่งแรงใจ 5,000 ชุด สู้ภัยโควิด-19
26 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย, คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก, บริษัทเนเจอร์กิฟ จำกัด, บริษัท เอ็น.ซี.เอส. โกลด์เบรด จำกัด พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานี มอบชุดส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 จำนวน 5,000 ชุด

read more
มูลนิธิธรรมกาย สมทบมอบถุงยังชีพ "ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19"
13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

โดยดำริ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย สมทบมอบถุงยังชีพ "ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19" จำนวน 500 ชุด ผ่านสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 แห่งชาติ

read more
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ฯ
12 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และทีมงานบริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด มอบขนมปังโกลด์เบรด 3,000 ชิ้นให้แก่โรงพยาบาล 3 แห่ง สนับสนุนการปฏิบัติงานแพทย์และเจ้าหน้าที่ป้องกันโควิด-19 ในจังหวัดปทุมธานี

read more
มอบกล้องวงจรปิดให้แก่ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ
10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกาย ร่วมกับบริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จำกัด มอบกล้องวงจรปิด two ways talk, เครื่องบันทึกภาพ NVR พร้อม Harddisk 2TB จอ LED, ชุดไมโครโฟน และลำโพง ให้กับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

read more
วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพ เครื่องเวชภัณฑ์
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพกว่า 10 ตัน พร้อมเวชภัณฑ์ 10 กว่าล้านบาท ต้านภัยโควิด-19 ตามพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

read more
ถวายเวชภัณฑ์ คณะสงฆ์เมียนมา
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยการนำของ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา มอบถวายเวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ ข้าวสาร – อาหารแห้ง จำนวนกว่า 10 ตัน แด่คณะสงฆ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

read more
มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทภัยโคราช
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายส่งมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทภัย จำนวน 500 ชุด จังหวัดนครราชสีมา

read more
วัดพระธรรมกายมอบกล้องเทอร์โมสแกน
25 เมษายน พ.ศ. 2563

วัดพระธรรมกายมอบกล้องเทอร์โมสแกนสนับสนุนโรงพยาบาลปทุมธานี วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพจากบริษัทดีเน็ต เทคโนโลยี จำกัด และคณะศิษยานุศิษย์ ฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนโรงพยาบาลปทุมธานี

read more
วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร
5 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมใน 8 อำเภอจังหวัดสกลนครแล้วกว่า 2,500 ชุด

read more
วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร
3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คณะศิษย์หลวงพ่อธัมมชโยวัดพระธรรมกาย และอาสาสมัครจิตอาสา มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับกัลยาณมิตรสกลนคร ได้นำถุงยังชีพจำนวนกว่า 800 ชุด ไปช่วยมอบให้แก่ประชาชนใน 3 อำเภอ ในจังหวัดสกลนคร

read more
วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร
2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เกาะติดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบถุงยังชีพอีก 300 ชุด ที่อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร แม้น้ำลด แต่ประชาชนยังเดือดร้อน

read more