ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พระนครศรีอยุธยา-สิงห์บุรี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พระนครศรีอยุธยา-สิงห์บุรี

ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พระนครศรีอยุธยา-สิงห์บุรี

วัดพระธรรมกาย  มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพระนครศรีอยุธยา-สิงห์บุรี 310 ครัวเรือน

วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2564 ตัวแทนวัดพระธรรมกาย และกัลยาณมิตร มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 100 หลังคาเรือน สถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย คลองโผงเผง และคลองบางบาล

นอกจากนั้น ยังมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่ 3 และบ้านหัววน, หมู่ที่ 5 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 210 ครอบครัว โดยได้รับความช่วยเหลือจาก ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีคอยอำนวยความสะดวก ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรีขณะนี้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออินทร์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี และอำเภอพรหมบุรี

บทความอื่นๆในหมวดนี้