วัดพระธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 8 จังหวัด :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 8 จังหวัด

วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัย 8 จังหวัด

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2564 พระครูจันทโพธานุวัตร เจ้าคณะอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และคณะสงฆ์จากจังหวัดชัยภูิมและจังหวัดตาก เดินทางมารับถุงยังชีพที่วัดพระธรรมกาย โดยศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชัยภูมิ รับมอบ 2,300 ถุง และศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดตาก รับมอบ 500 ถุง เพื่อเป็นผู้แทนวัดพระธรรมธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือและภาคอีสาน ทั้งนี้ จังหวัดชัยภูมิ มีน้ำท่วมหนักในพื้นที่ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอจัตุรัส อำเภอบำเหน็จณรงค์ และบางส่วนของอำเภอบ้านเขว้า ส่วนจ้งหวัดตาก น้ำท่วมหนักในพื้นที่อำเภอด้านฝั่งตะออก เช่น อำเภอเมืองตาก อำเภอสามเงา และอำเภอบ้านตาก

อนี่ง ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ.2564 วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ใน 8 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์, กำแพงเพชร, ลพบุรี, สุโขทัย, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, พระนครศรีอยุธยา และตาก รวม 6,800 ชุด โดยส่งมอบผ่านประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัด

บทความอื่นๆในหมวดนี้