อุโบสถ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

อุโบสถ

อุโบสถ

อุโบสถวัดพระธรรมกายเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ สถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยประยุกต์ ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๔๑ จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

อุโบสถหลังนี้ เป็นสถานที่บรรพชาอุปสมบทกุลบุตรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาแล้วเป็นจำนวนหลายหมื่นรูป สร้างพระภิกษุสืบทอดพระพุทธศาสนาและสร้างคนดีให้แก่สังคมเป็นจำนวนมาก

Wat Phra Dhammakaya’s Chapel

The construction began in 2520 B.E. [1977] with Thai applied architecture and later awarded an ASA’s Architectural Design Awards in 2541 B.E. [1998]. This Chapel housed countless ordination ceremonies and recreated monkhood lives of more than 10,000 Thais and foreigners to carry on Buddhism and became quality citizens furthermore.

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้