พุทธบุตรธรรมยาตราฯ พัฒนาวัดศิลามูล จ.นครปฐม :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พุทธบุตรธรรมยาตราฯ พัฒนาวัดศิลามูล จ.นครปฐม

พุทธบุตรธรรมยาตราฯ พัฒนาวัดศิลามูล จ.นครปฐม

พุทธบุตรธรรมยาตรา 100 กว่ารูป ใน “โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง” ร่วมกับสาธุชน ช่วยกันพัฒนาวัดศิลามูล จังหวัดนครปฐม

การพัฒนาวัดศิลามูล ได้เริ่มขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2559 โดยพุทธบุตรธรรมยาตรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ประสานงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก สำนักพัฒนาเยาวชนโลก และอาสาสมัครวีแคร์ (V-care) ได้ช่วยกันทำสะอาดบริเวณรอบวัด อาทิ ทำความสะอาดศาลาเอนกประสงค์ ทำความสะอาดวิหารหลวงพ่อโสธร รวมทั้งทำความห้องน้ำ เพื่อให้อาคาร เสนาสนะภายในวัดสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งการพัฒนาวัดศิลามูลในครั้งนี้ พุทธบุตรธรรมยาตราฯ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขัน พร้อมทั้งนำหลักความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ที่ได้จากการอบรม มาปรับใช้ในการทำความสะอาดและพัฒนาวัดด้วย นอกจากนี้ ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเมื่อทราบข่าวว่าจะมีพุทธบุตรธรรมยาตราฯ มาพัฒนาวัด ต่างรู้สึกปลาบปลื้มใจ และมาร่วมกันพัฒนาวัดศิลามูลอีกด้วย

หมายเหตุ: ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ คือ คุณลักษณะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ และพัฒนาสังคมให้มีความเจริญงอกงาม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประกอบด้วย

  1. ความสะอาด
  2. ความเป็นระเบียบ
  3. ความสุภาพนุ่มนวล
  4. การตรงต่อเวลา
  5. การมีจิตตั้งมั่นและผ่องใส

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้