สังฆทาน 323 วัด :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 127
26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 127

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 126
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 126

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 125
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 125

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 124
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 124

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 123
27 กันยายน พ.ศ. 2559

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวมกันจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 123

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 121
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2559 วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 121

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 120
14 มีนาคม พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 120 และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ พร้อมทั้งมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 85 ปีที่ 9

read more
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 119
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 119 และ พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ 445 กองทุน ครั้งที่ 84 ปีที่ 9 รวมมอบทุนไปแล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท

read more
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 118
4 มกราคม พ.ศ. 2559

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 118 และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ จังหวัดสงขลา

read more
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 117
27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 117 และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ จังหวัดปัตตานี

read more
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 116
21 กันยายน พ.ศ. 2558

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 116 และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ จังหวัดสงขลา

read more
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 114
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 114 ณ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

read more
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 113
22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 113 ณ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

read more
วัดพระธรรมกาย จัดถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 112
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 112 ณ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

read more
วัดพระธรรมกาย จัดถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 108
3 มกราคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 108 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

read more
สังฆทาน 323 วัด ปีที่ 10 ครั้งที่ 107
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ปีที่ 10 ครั้งที่ 107 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

read more
สังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 106
26 กันยายน พ.ศ. 2557

พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนพระเดชพระคุณเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 7 ครั้งที่ 70 จำนวนกว่า 50 กองทุน (ที่ผ่านมา มอบทุนไปแล้ว 30,000 กว่ากองทุน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท)

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
11 มีนาคม พ.ศ. 2557

โครงการช่วยเหลือพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นจากดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย เพื่อช่วยเหลือและบำรุงขวัญกำลังใจแด่พระภิกษุที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 มาจนถึงปัจจุบัน

read more