พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 128 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 128

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 128

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พงศ.2560 วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์จาก 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 ครั้งที่ 128 โดยได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมพิธี อาทิ พระราชมงคลวุฒาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา วัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา, พระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา วัดเวฬุวัน จังหวัดยะลา, พระสุนทรปริยัติวิธาน ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี วัดราษฎรบูรณะ จังหวัดปัตตานี, พระโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส วัดทองดีประชาราม จังหวัดนราธิวาส, พระสุทธิสมณวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี, พระพิศาลปริยัตยาภรณ์ เจ้าอาวาสและเจ้าสำนักศาสนศึกษา วัดหาดใหญ่สิตารา จังหวัดสงขลา เป็นต้น

ภายในพิธี หลวงพ่อทัตตชีโว ผู้แทนวัดพระธรรมกาย ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ แก่ผู้แทนคณะครูจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ซึ่งครั้งนี้นับเป็นปีที่ 10 ครั้งที่ 93

อนึ่ง พิธีถวายสังทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จนถึงปัจจุบันจัดเป็นปีที่ 13 ครั้งที่ 128 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 260 ล้านบาท และจัดต่อเนื่องทุกเดือนจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ

บทความอื่นๆในหมวดนี้