กิจกรรมวันพระ ณ วัดพระธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

กิจกรรมวันพระ ณ วัดพระธรรมกาย

กิจกรรมวันพระ ณ วัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมบุญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ บูชามหาธรรมกายเจดีย์ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นั่งสมาธิ และเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ทุกวันพระ เวลา 18.00 – 19.30 น.

กำหนดการกิจกรรมวันพระ

  • 18.00 น. คณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมเพรียงกันหน้ามหาธรรมกายเจดีย์
  • 18.15 น. ประกอบพิธีสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  • 18.55 น. ประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์
  • 19.30 น. เสร็จพิธี

(หมายเหตุ: ในช่วงหน้าฝน ประกอบพิธี ณ มหารัตนวิหารคด)

เกี่ยวกับวันพระ

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หมายถึง วันประชุมถือศีล, ฟังธรรมในพระพุทธศาสนา (คำว่า ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) กำหนดเดือนทางจันทรคติ เดือนละ 4 วัน กล่าวคือ

  • วันขึ้น 8 ค่ำ
  • วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ)
  • วันแรม 8 ค่ำ
  • วันแรม 15 ค่ำ (ถ้าเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

เดือนขาด: เดือนทางจันทรคติที่มี 29 วัน วันสิ้นเดือนตรงกับวันแรม 14 ค่ำ คือ เดือนอ้าย เดือน 3 เดือน 5 เดือน 7 เดือน 9 เดือน 11 (คู่กับ เดือนเต็ม)

เดือนเต็ม: เดือนทางจันทรคติที่มี 30 วัน วันสิ้นเดือนตรงกับวันแรม 15 ค่ำ คือ เดือนยี่ เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 10 เดือน 12 (คู่กับ เดือนขาด)

พุทธศาสนิกชนถือว่าวันพระเป็นวันสำคัญ ต่างนิยมไปวัดเพื่อทำบุญ อาทิ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์, ถวายสังฆทาน และฟังธรรม นอกจากนี้ หลายท่านยังถือศีลแปดในวันพระด้วย

ประวัติความเป็นมาของวันพระ

ในสมัยพุทธกาล  พระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบทูลว่านักบวชศาสนาในอื่น มีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนในศาสนาของตน แต่ว่าพระพุทธศาสนายังไม่มี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่ฆราวาส ในวัน 8 ค่ำ 14 ค่ำ และ 15 ค่ำ

พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวนี้เป็น วันธรรมสวนะ (ในประเทศไทย วันธรรมสวนะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย)

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้