ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดค่ายอบรมเยาวชน :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดค่ายอบรมเยาวชน

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดค่ายอบรมเยาวชน

วันที่ 20 – 27 ธันวาคม พ.ศ.2557 ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดค่ายสมาร์ททีนส์วินเทอร์แคมป์ (Smart Teens Winter Camp) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม อายุระหว่าง 18 – 25 ปีซึ่งกำลังเรียนหรือเรียนจบในระดับอุดมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภายในค่ายมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ, กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรการเป็นพิธีกรและหลักการอ่าน, ทักษะการนำกิจกรรมนันทนาการ ,การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR, การถ่าย VDO และระบบ OB, การตัดต่อภาพด้วย Photoshop, การตัดต่อ VDO อย่างง่าย และหลักสูตรความดีสากลผ่านฐานกิจกรรมและการปฏิบัติธรรม รวมถึงกิจกรรมนันทนาการต่างๆอีกมากมาย ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนต่างประทับใจ และพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง: ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

บทความอื่นๆในหมวดนี้