โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพระอาจารย์จักรกฤช ธีรมูโล เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งได้ปฐมนิเทศ แนะนำความเป็นอยู่ และนำนั่งสมาธิ จากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านได้รับฟังธรรมะจาก พระอาจารย์สุกิจ ฐิตกิจฺโจ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง, การสร้างนิสัยที่ดีโดยใช้หลักความดีสากลและ 5 ห้องชีวิต ก่อนที่ทุกท่านจะได้เข้าฐานกิจกรรม

ในภาคค่ำ พระอาจารย์จักรกฤช ธีรมูโล ได้แนะนำการนั่งสมาธิ พร้อมทั้งเทศน์เรื่องความสำคัญของการนั่งสมาธิ จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนรวมใจ และภายหลังจากจบโครงการ ทุกท่านต่างประทับใจเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งตั้งใจจะไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง: ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

บทความอื่นๆในหมวดนี้