พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างสร้างกุฏิสามเณร โดยมี พระครูสมุห์ณรงค์ ทนฺตจิตฺโต เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้า สาธุชนสวดมนต์ นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม จากนั้นร่วมกันกล่าวคำถวายเครื่องกันหนาว ถวายปานะ ถวายข้าวสาร และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ในภาคบ่าย ประธานกฐิน คือ นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต เดินนำริ้วขบวนน้อมนำผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี และถวายผ้ากฐิน จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกุฏิสามเณร พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พิธีกล่าวคำถวายกองทุนการศึกษา พิธีกล่าวคำถวายอัฐบริขาร พิธีมอบโล่เกียรติคุณสำหรับเจ้าภาพที่ถวายข้าวสาร 100 กระสอบ และร่วมกันปิดแผ่นทองเสาเข็มกุฏิสามเณรต้นแรกเป็นปฐมเริ่ม

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ตั้งอยู่เลขที่ 142 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นสถานที่ฝึกอบรมพระภิกษุ – สามเณร และเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ นอกจากนี้ ยังเป็นบุญสถานที่สำคัญในการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง: ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

บทความอื่นๆในหมวดนี้