130 ปี พระมงคลเทพมุนี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

130 ปี พระมงคลเทพมุนี

กำหนดการงานงานบุญ

วันคล้ายวันเกิด 130 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2557

ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พิธีภาคเช้า

ตักบาตร บริเวณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์ สภาธรรมกายสากล

 • 06.00 น. พระภิกษุ – สามเณร พร้อมที่บริเวณศูนย์กลางพิธี
 • 06.40 น. เริ่มพิธีตักบาตร
 • 08.30 น. เสร็จพิธีตักบาตร

พิธีภาคสาย

ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาข้าวพระ/ พิธีถวายอาคารพระผู้ปราบมาร / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

 • 08.40 น สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
 • 09.30 น. พิธีบูชาข้าวพระ
 • 10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายอาคารพระผู้ปราบมาร, พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
 • 11.00 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย

สัมมนาพิเศษ / ปฏิบัติธรรม

 • 12.15 น. รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
 • 13.30 น. สัมมนาพิเศษ
 • 15.00 น. ปฏิบัติธรรม
 • 16.00 น. พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ดาวรวย
 • 17.30 น. เสร็จพิธี

หมายเหตุ: กรุณาแต่งกายสุภาพด้วยชุดสีขาวมาร่วมงาน เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย และรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง: พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

บทความอื่นๆในหมวดนี้