กำหนดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระพุทธวรญาณ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

กำหนดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระพุทธวรญาณ

กำหนดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธวรญาณ

(ทอง สุวณฺณสารมหาเถร ป.ธ.6, น.ธ.เอก, พธ.ด.)

อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

ณ ศาลาร้อยปีปิยมหาราชอนุสรณ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

 

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2557 (พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ) ในพระบรมราชานุเคราะห์

เวลา  13.00 น. พระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชน ถวายน้ำสรงศพ

เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ

  • พระสงฆ์ 10 รูป บังสุกุลปากโกศ (โดยเสด็จพระราชกุศล)
  • พระพิธีธรรม 4 รูป สวดพระอภิธรรม

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 (พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร) ในพระบรมราชานุเคราะห์

เวลา 10.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์

เวลา 10.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

  • พระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระ รับพระราชทานฉันและบังสุกุล

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร

เวลา 19.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2557 (พิธีปัญญาสมวาร) ในพระบรมราชานุเคราะห์

เวลา 10.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์  10 รูป สวดพระพุทธมนต์

เวลา 10.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

  • พระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระ รับพระราชทานฉันและบังสุกุล

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร

เวลา 19.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (พิธีสตมวาร) ในพระบรมราชานุเคราะห์

เวลา 10.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์

เวลา 10.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

  • พระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระ รับพระราชทานฉันและบังสุกุล

เวลา 11.00 น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร

เวลา 19.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

สอบถามข้อมูล:  พระมหาสมศักดิ์ สุทฺธิญาณเมธี หมายเลขโทรศัพท์ 08-7071-7879

บทความที่เกี่ยวข้อง: ชีวประวัติ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธวรญาณ

บทความอื่นๆในหมวดนี้