กำหนดการตักบาตรพระ ถนนอโศกมนตรี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

กำหนดการตักบาตรพระ ถนนอโศกมนตรี

ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมงานตักบาตรพระ 12,600 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ถนนอโศกมนตรี (หน้าห้างเทอร์มินอล 21) กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 5.30 น. เป็นต้นไป

กำหนดการตักบาตรพระ 12,600 รูป ณ ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพมหานคร
05.30 น. สาธุชนเข้านั่งประจำพื้นที่ตักบาตร
05.45 น.

- สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)

- มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

- พิธีกรนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

- ผู้แทนนำสาธุชนกล่าว แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

- พิธีกรนำ อาราธนาศีล / สาธุชนรับศีล

- มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดงาน

06.10 น.

- พิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน (บาลี-ไทย)

- พิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม (บาลี-ไทย)

- พิธีกล่าวนำอธิษฐานจิต

- ประธานพิธี, ตัวแทนสาธุชนถวายไทยธรรม

- ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / ให้พร / สาธุชนรับพร - กรวดน้ำ

06.40 น. คณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาต กล่าวคำอธิษฐานจิต / คณะสงฆ์รับบาตร
07.40 น. เสร็จพิธี

 

แผนที่แสดงพื้นที่ตักบาตร (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง: ตักบาตรพระ 12,600 รูป เทอร์มินอล 21

บทความอื่นๆในหมวดนี้