แถลงข่าว ตักบาตรพระ 12,600 รูป - “ชงโค” ร่วมตักบาตร :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

แถลงข่าว ตักบาตรพระ 12,600 รูป - “ชงโค” ร่วมตักบาตร

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง รวมถึงสืบสานอริยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการตักบาตร ไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ 286 วัด, ครู, ทหาร, ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ

กมธ.ศาสนาฯ-กทม.-สำนักพุทธฯ จับมือห้างดัง จัดแถลงข่าว ตักบาตรพระ 12,600 รูป - “ชงโค” ร่วมตักบาตร

นายสันตศักดิ์ จรูญ งามพิเชษฐ์ ประธานคณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร แจ้งว่า สำนักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, กรุงเทพมหานคร, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานเขตวัฒนา, สภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา, องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ และศูนย์การค้า Terminal 21 พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว ตักบาตรพระ 12,600 รูป ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 10.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น M ศูนย์การค้า Terminal 21 ใจกลางสุขุมวิท โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ดังนี้

1. นายสันตศักดิ์ จรูญ งามพิเชษฐ์

ประธานคณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

สภาผู้แทนราษฎร

2. นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3. ดร.อำนาจ บัวศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ ผู้บริหารศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
5. นพ.พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
6. พล.อ.อ.วีระวุธ ลวะเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
7. ผศ.ดร.ชูวงษ์ พงศ์เจริญพาณิชย์

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

8. นางฉัตรปะริตตา ธรรมวัชรพันธ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา

 

งานแถลงข่าวครั้งได้เชิญทีมงานผู้ออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์อุบาสกชงโค และอุบาสิกาแคแสด จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาร่วมแถลงข่าว นอกจากนี้ ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม จะนำหุ่นยนต์ชงโคมาร่วมงานตักบาตรในครั้งนี้ด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง รวมถึงสืบสานอริยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการตักบาตรไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ 286 วัด, ครู, ทหาร, ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ

โดยพิธีตักบาตรในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2551 และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดทุกจังหวัดจนถึงปัจจุบัน ด้วยความร่วมมือของคณะสงฆ์, องค์กรทางพระพุทธศาสนา, หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนถึงปัจจุบัน ได้จัดตักบาตรในจังหวัดต่างๆไปแล้วกว่า 460 ครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณอิทธิพล 08-9475-5666, คุณกัณยวรรธน์ 08-2458-4222

บทความที่เกี่ยวข้อง: ตักบาตรพระ 12,600 รูป เทอร์มินอล 21

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้