บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2558 นาคธรรมทายาทประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้าพิธีอุปสมบท ในโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (รุ่นเข้าพรรษา) ท่ามกลางบรรยากาศของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ยังความปลื้มปีติให้เกิดขึ้นแก่พระภิกษุใหม่ทุกรูป ตลอดจนญาติโยมและสาธุชนที่มาร่วมพิธีอุปสมบทในครั้งนี้ทุกท่าน พระภิกษุใหม่ทุกรูปต่างตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเอง ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ตลอดพรรษานี้ โอกาสนี้ พระภิกษุใหม่ได้บิณฑบาตโปรดญาติโยมที่มาร่วมพิธีอุปสมบทในครั้งนี้ด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้