พิธีบรรพชาสามเณร รุ่นเข้าพรรษา 2558 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีบรรพชาสามเณร รุ่นเข้าพรรษา 2558

พิธีบรรพชาสามเณร รุ่นเข้าพรรษา 2558

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย (เข้าพรรษา) ครั้งที่ 12, โครงการธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP) และโครงการอบรมสามเณรโรงเรียนนานาชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2558 นาคธรรมทายาท 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย (เข้าพรรษา) ครั้งที่ 12, โครงการธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP) และโครงการอบรมสามเณรโรงเรียนนานาชาติ ได้เข้าร่วมพิธีบรรพชา โดยในภาคเช้า นาคธรรมทายาทได้แปรแถวเข้าพื้นที่ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อประกอบพิธีเวียนประทักษิณ และพิธีวันทาเจดีย์ ในภาคสาย เป็นพิธีบรรพชา โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9, ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งในโอกาสนี้ พระมหาโพธิวงศาจารย์ได้กล่าวให้โอวาทแก่นาคธรรมทายาท มีใจความว่า

“...บัดนี้ เธอทั้งหลายได้ตั้งสัจจะอธิฐาน ขอบรรพชาเป็นสามเณร และขออุปสมบทในภายหลังนั้น นับว่าเป็นผู้มีบุญมาก เพราะต้องมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นเบื้องต้น และออกบวช ดังนั้น เธอทั้งหลายจัดว่ามีบุญมาก ทั้งยังเปิดโอกาสให้ตนเองได้มาสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังได้ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ ด้วยการยกระดับจิตใจท่านให้สูงขึ้น เป็นพ่อพระแม่พระ ให้ท่านได้มาทำบุญและฟังธรรม พร้อมทั้งฝึกฝนอบรมตนให้มีความเจริญด้วยศีล สมาธิ และปัญญา เกิดจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนในเรื่องของการรักษาจิตด้วยการทำกรรมฐาน มี 2 แบบ คือ การทำกรรมฐานเพื่อฝึกจิตให้หยุดนิ่ง และการทำวิปัสสนาเพื่อยกระดับจิตให้สูงขึ้น โดยวิปัสสนา คือ การเห็นแจ้งด้วยปัญญาว่า เกสา,โลมา, นะขา, ทันตา, ตะโจ สังขารนั้นไม่เที่ยงเสื่อมสลายไปได้ในที่สุด ตรึกนึกจนทำให้จิตหยุดนิ่ง ดวงปัญญาก็จะเกิดขึ้น แล้วเราจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการบวชครั้งนี้”

จากนั้น นาคธรรมทายาทได้แปรแถวเข้ารับการคล้องอังสะจากพระอุปัชฌาย์ และคณะพระเถรานุเถระ สำหรับในภาคบ่าย นาคธรรมทายาทได้เข้าพิธีขอสรณคมน์ ขอศีลและขอนิสัย ก่อนที่ตัวแทนนาคธรรมทายาทจะได้น้อมถวายไทยธรรมแด่พระอุปัชฌาย์

บทความอื่นๆในหมวดนี้