ตักบาตรทางน้ำโดยเรือพาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ตักบาตรทางน้ำโดยเรือพาย

ประเพณีตักบาตรทางน้ำโดยเรือพาย ตลาดน้ำท่าคา

ตลาดน้ำท่าคา สืบสานประเพณีตักบาตรทางน้ำโดยเรือพาย ปีที่ 5

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ร่วมกับตลาดน้ำท่าคา จัดพิธีตักบาตรพระ 299 รูปทางน้ำโดยเรือพาย ณ ตลาดน้ำท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, พระเดชพระคุณพระสมุทรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย นายวินัย นุชอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

สำหรับพิธีตักบาตรพระสงฆ์ทางน้ำโดยเรือพายปีนี้ ทาง อบต.ท่าคาจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานการตักบาตรพระสงฆ์ทางน้ำโดยเรือพาย ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนท่าคา ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ให้เป็นของดีประจำชุมชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนวิถีชีวิตแห่งสายน้ำของตลาดน้ำท่าคาด้วย

การตักบาตรครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และนำอาหารแห้งที่ได้ไปช่วยเหลือพระสงฆ์ ทหาร ตำรวจ ครู และประชาชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า “วันนี้เป็นวันที่น่าชื่นชมยินดีอย่างมาก หนึ่งปีมีครั้งเดียว อยากให้เป็นประเพณีต่อเนื่อง เพราะเป็นกิจกรรมที่มีส่วนในการช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และฟื้นฟูศีลธรรมให้กับประชาชนด้วย และควรจัดให้เป็นประเพณีสืบทอดต่อๆกันไป”

นายวินัย นุชอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา กล่าวว่า “กิจกรรมตักบาตรพระทางน้ำ เป็นกิจกรรมที่เราจะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวตำบลท่าคา และใกล้เคียง  ในปัจจุบันโดยทั่วไป เราจะเห็นพระสงฆ์จะเดินบิณฑบาต ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ร่วมกับตลาดน้ำท่าคา จึงได้จัดประเพณีการตักบาตรทางน้ำ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป”

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้