ตักบาตรพระ 11,111 รูป สมุทรปราการ ปีที่ 4 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ตักบาตรพระ 11,111 รูป สมุทรปราการ ปีที่ 4

สมุทรปราการ จัดตักบาตรพระ 11,111 รูป ปีที่ 4

รวมพลังชาวพุทธช่วยภาคใต้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลนครสมุทรปราการ จัดตักบาตรพระ 11,111 รูป ปีที่ 4 ใจกลางเมืองสมุทรปราการ บริเวณสามแยกหอนาฬิกา ถนนศรีสมุทร และถนนประโคนชัย อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

การตักบาตรครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูประเพณีการตักบาตรให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนสมัยพุทธกาล และนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้ไปช่วยเหลือแก่พระสงฆ์, ทหาร, ตำรวจ, ครู, นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านมาได้นำข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแล้วกว่า 4,500 ตัน และยังคงช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะสงบดังเดิม

พระพรหมดิลก กล่าวว่า “พิธีตักบาตรครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ของจังหวัดสมุทรปราการ และอาตามมาร่วมในการตักบาตรทุกครั้ง ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้เป็นนโยบายหลักของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ต้องให้ประชาชนคนไทยของเราที่นับถือพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้สมภาคภูมิ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นดินแดนของพระพุทธศาสนา ขอให้ญาติโยมที่มาร่วมกันในการตักบาตรได้น้อมระลึกนึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ได้ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยา แล้วได้มอบผืนแผ่นดินที่ได้กอบกู้มาไว้เป็นสมบัติของพระบวรและพุทธศาสนา และขออนุโมทนาบุญท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมตักบาตรครั้งนี้...

...อาตมาขอให้ทุกท่านได้ยึดมั่นถือมั่นในกตัญญูกตเวทิตาธรรมในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บุคคลผู้มีความดำรงมั่นในกตัญญูกตเวทิตาธรรมจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง โครงการนี้ที่สำเร็จลุล่วงได้ก็ด้วยนโยบายของพระเทพญาณมหามุนี ที่มีความประสงค์อยากจะรวมชาวพุทธให้รวมกันเป็นหนึ่ง มีหัวใจเป็นหนึ่ง ดังคำกล่าวที่ว่า ดวงอาทิตย์มีดวงเดียวฉันใด หัวใจของเราจะหลายสิบล้านคนก็ตาม ขอให้มีหัวใจรวมกันเป็นคนไทยคนเดียวกัน เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ”

ด้านนายพินิจ หาญพานิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า “ถือเป็นมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกิจกรรมของโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป ถือเป็นโครงการที่ช่วยหลอมรวมพุทธศาสนิกชนให้มีโอกาสทำบุญตักบาตรร่วมกัน และถือเป็นการแสดงออกในความเป็นพุทธศาสนิกชน เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในหมู่คนไทยได้”

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้