44 ปี วัดพระธรรมกาย กว่า 100 โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

44 ปี วัดพระธรรมกาย กว่า 100 โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

44 ปี วัดพระธรรมกาย กว่า 100 โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

โดยการนำของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

เพื่อเพิ่มศาสนทายาทกับโครงการอบรมธรรมทายาท และบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน 30 โครงการ

 1. โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 8 (ภาคเข้าพรรษา) ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
 2. โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 7 (ภาคฤดูร้อน) ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม  ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2556
 3. โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 6 (ภาคเข้าพรรษา) ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
 4. โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 5 (ภาคฤดูร้อน) ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2555
 5. โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 4 (ภาคเข้าพรรษา) ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
 6. โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2554
 7. โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 2 (ภาคเข้าพรรษา) ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2553
 8. โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 1 (ภาคฤดูร้อน) ระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2553
 9. โครงการธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา ภาคฤดูร้อน เริ่มปี พ.ศ.2515 – พ.ศ.2556 มีผู้ผ่านการอบรมแล้วกว่า 12,000 รูป  
 10. โครงการธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา เริ่มปี พ.ศ.2528 สถิติถึงปี พ.ศ.2556 รวม 3,000 รูป
 11. โครงอุปสมบทหมู่นักเรียนนายร้อยทหาร – ตำรวจ เริ่มปี พ.ศ.2528 – พ.ศ.2542 กว่า 530 รูป
 12. โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี เริ่มต้นปี พ.ศ.2537 เมื่อวาระที่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) มีอายุครบ 50 ปี หลังจากนั้นมีการจัดบวชบูชาธรรมตลอดต่อเนื่องทุกปี สถิติถึงปี พ.ศ.2556 รวมกว่า 2,700 รูป  
 13. โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เริ่มต้นปี พ.ศ.2552 ในวาระครบ 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ หลังจากนั้นมีการจัดบวชบูชาธรรมตลอดต่อเนื่องทุกปี สถิติถึงปี พ.ศ.2556 กว่า 500 รูป
 14. โครงการธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ ครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ช่วงเดือนเมษายน เริ่มเมื่อปี พ.ศ.2552
 15. โครงการอุปสมบทหมู่ ระดับผู้บริหาร เริ่มปี พ.ศ.2547 ช่วงระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง วันที่12 ธันวาคม ของทุกปี ระยะเวลา 23 วัน
 16. โครงการบรรพชาสามเณรแก้ว 13,842 รูป เพื่ออัญเชิญ “พระบรมพุทธเจ้า” ประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
 17. โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทชาย ระดับมัธยมปลาย เริ่มปี พ.ศ.2537, ระดับมัธยมต้น เริ่มปี พ.ศ.2546 สถิติถึงปี พ.ศ.2556 กว่า 3,500 รูป
 18. โครงการอบรมยุวธรรมทายาท (ประถมปลาย) เริ่มปี พ.ศ.2531 – พ.ศ.2555 ผู้ร่วมโครงการรวมกว่า 7,000 คน
 19. โครงการยุวชนรอบวัด เริ่มครั้งแรกปี พ.ศ.2551 – พ.ศ.2556 รวมสามเณรเข้าอบรมแล้วกว่า 500 รูป
 20. โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม เริ่มอบรมครั้งแรกในปี พ.ศ.2554 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม” ปัจจุบันมีสามเณรบวชในโครงการจำนวน 300 รูป และบวชอยู่ต่อจำนวน 110 รูป
 21. โครงการอบรมสามเณร ณ วัดศูนย์สาขาภายในประเทศ เริ่มในปี พ.ศ.2540 กว่า 30 แห่ง โดยแต่ละปีมีเยาวชนมาบวชว่า 1,000 คน ทั่วประเทศ
 22. โครงการบรรพชาสามเณร โรงเรียนนานาชาติ เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2549 ช่วงเดือนกรกฎาคม ระยะเวลา 22 วัน
 23. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP: International Dhammadayada Ordination Program) เริ่มมีการอบรมให้แก่ชาวต่างชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการจากทั่วโลกจำนวนถึง 350 คน จาก 37 ประเทศทั่วทุกทวีป
 24. โครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท รุ่นแรก ในทวีปยุโรป จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2556 จำนวน 47 รูป ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม
 25. โครงการอบรมธรรมทายาท ภาคภาษาจีน เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2539, ธรรมทายาท ภาคภาษากัมพูชา เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2542
 26. โครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท ชาวญี่ปุ่น เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2552 จำนวน 24 รูป และจัดอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2556 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 14 รูป
 27. โครงการสามเณรเปรียญธรรม เพื่อรับเป็นสามเณรประจำของวัดพระธรรมกาย เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2528 ปัจจุบันมีสามเณรประจำในวัดพระธรรมกายกว่า 400 รูป
 28. โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ เออีซี (AEC: Asean Economics Community) เริ่มปี พ.ศ.2557 เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมอย่างยั่งยืน
 29. โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง ระดับอุดมศึกษา เริ่มปี พ.ศ.2529 – พ.ศ.2556 มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 6,500 คน
 30. โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง เริ่มปี พ.ศ.2537 – พ.ศ.2556 ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 20 รวมมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 2,400 คน

เพื่อฟื้นฟูวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งกับโครงการธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จำนวน 4 โครงการ

 1. โครงการธุดงค์ธรรมชัย เพื่อการฟื้นฟูวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง เริ่มปี พ.ศ.2553
 2. โครงการธุดงค์อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ระหว่างวันที่ 2 – วันที่6 เมษายน พ.ศ.2555 โดยพระสงฆ์จากทั่วประเทศ จำนวน 1,500 รูป
 3. โครงการธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2555 โดยคณะพระธุดงค์ธรรมชัยกว่า 1,127 รูป
 4. โครงการธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2556 โดยคณะพระธุดงค์ธรรมชัยจำนวน 1,128 รูป

เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลกกับโครงการสำหรับประชาชน จำนวน 23 โครงการ

 1. โครงการหล่อรูปเหมือนทองคำหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จำนวน 7 องค์ เพื่อเป็นที่สักการบูชาแก่ ศิษยานุศิษย์และสาธุชน โดยนำไปประดิษฐาน ณ สถานที่สำคัญในชีวประวัติของหลวงปู่วัดปากน้ำฯ
 2. โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2554  ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ และศูนย์สาขาทุกทวีปทั่วโลก
 3. โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน ระหว่างวันที่ 16 – วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2553 ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ และศูนย์สาขาทุกทวีปทั่วโลก
 4. โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 500,000 คน ระหว่างวันที่ 16 – วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2553 ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ และศูนย์สาขาทุกทวีปทั่วโลก
 5. โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 100,000 คน ระหว่างวันที่ 8 – วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2553 ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ และศูนย์สาขาทุกทวีปทั่วโลก
 6. โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 7 – วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2541 จำนวนกว่า 140,000 คน
 7. โครงการบวชอุบาสกแก้ว ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 29 – วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2542 จำนวนร่วม 200,000 คน
 8. โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC : World-Peace Ethics Contest) เริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ.2549  มีผู้สมัครสอบกว่า 100,000 คน รวม 72 เชื้อชาติ จาก 6 ทวีปทั่วโลก
 9. โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน (World Peace Ethics Contest for Young People) จัดสอบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2551 ปัจจุบันมีเยาวชนกว่า 20 เชื้อชาติ อาทิ อังกฤษ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา อินเดีย บังกลาเทศ จีน ไต้หวัน ฯลฯ เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวนกว่า 30,000 คน
 10. โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาคภาษาลาว เริ่มจัดสอบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2553 เยาวชนระดับชั้น ป.3 – ป.7 ในปี พ.ศ.2556 จัดสอบเป็น 4 ปี รวมมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 40,000 คน
 11. โครงการบ้านกัลยาณมิตร เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2542 ต่อมาในปี พ.ศ.2553 ปรับเป็น “โครงการบ้านกัลยาณมิตร Change the World” เป็นโครงการจัดปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนตามที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงาน
 12. โครงการบ้านแสงสว่าง ช่วงปี พ.ศ.2542 – พ.ศ.2547 ได้ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศที่เข้าโครงการได้ทำความดีที่บ้านและโรงเรียน แล้วจดบันทึกความดีของตัวเองและความดีที่มองเห็นจากบุคคลรอบข้าง (ทั้งครูอาจารย์และพ่อแม่)
 13. โครงการธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2529 – วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2530 จัดขึ้น 136 ครั้ง ใน 61 จังหวัด มีพระภิกษุ – สามเณรเข้าร่วมอยู่ธุดงค์ 6,467 รูป และประชาชนร่วมธุดงค์ 137,138 คน
 14. โครงการธุดงค์ปีใหม่ จัดเป็นประจำทุกปี เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2529 โดยเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มาศึกษาและปฏิบัติธรรมร่วมกันในช่วงวันหยุดปีใหม่ สามารถร่วมกิจกรรมกันได้ทั้งครอบครัว
 15. โครงการธุดงค์แก้ว ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ เริ่มปี พ.ศ.2548 เพื่อให้สาธุชนมาปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ถือศีล 8  ปัจจุบันปรับเป็นโครงการสมาธิสุดสัปดาห์ (ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ 3 วัน 2 คืน) จัดปฏิบัติธรรมและฟังธรรมนอกสถานที่ ตามต่างจังหวัด เพื่อให้ผู้สนใจทั่วทุกภาคได้เข้าร่วมกิจกรรมในภูมิภาคของตนเอง
 16. โครงการธรรมยาตรา โดยจัดวิทยากรไปบรรยายธรรมทั่วประเทศ (รวม 57 จังหวัด) จัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม ปี พ.ศ.2529 – พ.ศ.2531 มีผู้เข้าฟังบรรยายรวมทั้งสิ้น 138,159 คน
 17. โครงการมาวัดทุกวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่สร้างวัดพระธรรมกาย (พ.ศ.2513) โดยในช่วงเช้า จัดกิจกรรมนั่งสมาธิและถวายภัตตาหารเพล ในช่วงบ่ายจัดกิจกรรมนั่งสมาธิและฟังธรรม ต่อมาได้เพิ่มกิจกรรมในช่วงเย็น คือ พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์
 18. โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ “ดอกไม้บาน” ระยะเวลา 1 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2525
 19. โครงการสมาธิแก้ว ระยะเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 โดยอบรมธรรมะสำหรับฆราวาส ให้เห็นคุณค่าของการฝึกตนเอง รักการทำงานเป็นหมู่คณะ โดยมีหลัก “วินัย เคารพ อดทน” เป็นคุณธรรมพื้นฐาน
 20. โครงการปฏิบัติธรรมกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ 15 มิถุนายน – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2553 รุ่นละ 1 สัปดาห์ จำนวน 750 คน
 21. โครงการบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก เริ่มปี พ.ศ.2553 รับผู้จบปริญญาตรีทั้งชายและหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี รักษาศีล 8 ช่วยงานในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่กว่า 130 คน
 22. โครงการอาสาสมัครฟื้นฟูศีลธรรมโลก เริ่มปี พ.ศ.2553 รับผู้จบการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป อายุระหว่าง 18 – 50 ปี สำหรับผู้นำบุญ รับผู้จบการศึกษาตั้งแต่ ป.4 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 60 ปี เพื่อช่วยงานศูนย์อบรมธรรมทายาทและศูนย์อบรมอุบาสิกาแก้ว ทั่วประเทศ
 23. โครงการอาสาแก้วภูธร ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 รับผู้จบการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี เพื่อช่วยงานศูนย์อบรมทั่วประเทศ

โครงการด้านการคณะสงฆ์ จำนวน 8 โครงการ

 1. โครงการเจริญพุทธมนต์ 5 ธันวามหาราช จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2546 ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2556 (จัดขึ้นเป็นปีที่ 15)
 2. โครงการมุทิตาสักการะพระภิกษุ – สามเณรเปรียญธรรม 9 ประโยค เริ่มปี พ.ศ.2530 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนสิงหาคม นับถึงปี พ.ศ.2556 เป็นครั้งที่ 26 โดยมีพระเปรียญธรรม 9 ประโยค ร่วมรับถวายมุทิตา จำนวน 1,132 รูป รวมมอบทุนการศึกษากว่า 7,924,000 บาท
 3. โครงการถวายทุนการศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีทั่วประเทศ เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2546 นับถึงปี พ.ศ.2556 เป็นครั้งที่ 10 โดยมอบทุนการศึกษาแก่สำนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท รวมมอบทุนการศึกษา ปีละกว่า 4,000,000 บาท
 4. โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุ – สามเณร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 ถึงปัจจุบัน มีผู้รับทุนไปแล้วกว่า 100,000 รูป
 5. โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก สำหรับบรรพชิต (World – PEC for Monk) จัดสอบครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2552 มีพระสงฆ์เข้าสอบจำนวน 48,060 รูป และถวายรางวัลเพื่อนำไปพัฒนางานเผยแผ่พระพุทธศาสนากว่า 15 ล้านบาท
 6. โครงการตอบปัญหาทางก้าวหน้าพระแท้ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2542 และครั้งที่ 2 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2544 มีพระภิกษุร่วมเข้าสอบ รวมจำนวนกว่า 200,000 รูป
 7. โครงการถวายมหาสังฆทานแด่วัดต่างๆทั่วประเทศ เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2545 เริ่มต้นจากจำนวน 1,000 วัด แล้วเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 วัด, 3,000 วัด, 5,000 วัด, 10,000 วัด, 20,000 วัด และ 30,000 วัด ทั่วประเทศ เป็นลำดับ และจัดอย่างตลอดต่อเนื่องในวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี (นับถึงปี พ.ศ.2556 รวม 11ปี)
 8. โครงการอบรมสัมมนาพระกัลยาณมิตร เริ่มปี พ.ศ.2543 จนถึง 25 มีนาคม พ.ศ.2552 มีพระภิกษุจากทั่วประเทศผ่านการอบรมแล้ว 80 รุ่น เป็นจำนวน 10,278 รูป

โครงการด้านการศึกษา จำนวน 13 โครงการ

 1. โครงการมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU: Dhammakaya Open University, California) เป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ในระบบการศึกษาทางไกล จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามรัฐบัญญัติการอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาเอกชนมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. โครงการพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ ภาษาบาลี อักษรโรมัน โดยผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาจากทั่วโลก 51 ท่าน จากมหาวิทยาลัยต่างๆใน 14 ประเทศ เป็นที่ปรึกษา เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ.2527 และเสร็จสมบูรณ์ออกเผยแพร่ทั่วโลกเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2539
 3. โครงการสถาบันภาษาดวงตะวันสันติภาพ (The Sun of Peace) เริ่มปี พ.ศ.2550 มอบ “ทุนการศึกษาตะวันธรรม” ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้กับเยาวชนที่สนใจเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
 4. โครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรม ก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายปีพ.ศ.2528 และนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 – พ.ศ.2556 มีพระภิกษุ – สามเณรสอบผ่านเปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 65 รูป
 5. โครงการโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ (โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) เริ่มต้นในปี พ.ศ.2543
 6. โครงการนักธรรมและธรรมศึกษา เริ่มต้นในปี พ.ศ.2528 และในปี พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา มีจำนวนนักเรียน – นักศึกษา 4,915 รูป/คน โดยแบ่งเป็นพระภิกษุ – สามเณร 1,976 รูป (นักธรรม) และฆราวาส 2,939 คน (ธรรมศึกษา)
 7. โครงการอภิธรรมศึกษา เริ่มในปี พ.ศ.2542
 8. โครงการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาจีน ระหว่างสถาบันธรรมชัย ประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน ในปี พ.ศ.2551
 9. โครงการความร่วมมือทำพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ ระหว่างสถาบันธรรมชัย ประเทศไทย กับ สมาคม SAT แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ.2552
 10. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันธรรมชัย ประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยเฉวียนจั้ง ประเทศไต้หวัน เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา ในปี พ.ศ.2552
 11. โครงการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษและภาษสิงหล ระหว่างสถาบันธรรมชัย ประเทศไทย กับ สถาบันซีบ้า (SIBA) ประเทศศรีลังกา ในปี พ.ศ.2553
 12. โครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย เล่มสาธิต ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2570
 13. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ 3 สถาบันการศึกษาประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2554 เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยภายใต้หัวข้อ “พระพุทธศาสนาเถรวาท: ความต่อเนื่องและความหลากหลาย” ได้แก่ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด, มหาวิทยาลัยลอนดอน คิงส์คอลเลจ และ มหาวิทยาลัยคอลเลจ คอร์ก  โดยเริ่มในปี พ.ศ.2554 – พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา

โครงการด้านเยาวชน จำนวน 8 โครงการ

 1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน ระดับประถมและมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ คือ นักเรียนที่เข้าโครงการมีสมาธิและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนดีขึ้น โครงการนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วม 110 แห่ง รวมนักเรียนที่เข้ารับอบรม 35,145 คน
 2. โครงการเด็กดีวีสตาร์ (V-Star: The Virtuous Star) ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ โดยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2556 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8
 3. โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เริ่มปี พ.ศ.2525 ปัจจุบันมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสอบ ปีละกว่า 5 ล้านคน จากกว่า 20,000 โรงเรียนทั่วประเทศ
 4. โครงการอาสาสมัครวัดพระธรรมกาย เพื่อให้เยาวชนได้หันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปัจจุบันมีอาสาสมัครมาร่วมโครงการที่วัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ มีอาสาสมัครพิเศษ ประมาณ 100,000 คน
 5. โครงการยุวกัลยาณมิตร เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 เพื่อสอนการปฏิบัติธรรมและปลูกฝังคุณธรรมความดีให้กับเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและดี
 6. โครงการซูเปอร์คิดส์ (Super Kids) รับเยาวชนอายุ 8 – 12 ปี ร่วมกิจกรรมในเดือนมีนาคม ระยะเวลา 7 วัน เพื่อฟังธรรม นั่งสมาธิ ฐานกิจกรรมพัฒนาทักษะความคิด ศิลปะประดิษฐ์ ทัศนะศึกษา ปล่อยปลา ร้องเพลง เป็นต้น
 7. โครงการมอบทุนเยาวชนผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 – พ.ศ.2555 มอบทุนแก่เยาวชนแล้วจำนวนกว่า 220,000 คน รวมกว่า 110 ล้านบาท
 8. โครงการทอดกฐินสัมฤทธิ์ (กฐินตกค้าง) เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2551 จนถึงปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา มีเยาวชนจำนวน 2,332 โรงเรียน ได้ถวายกฐินสัมฤทธิ์ จำนวนกว่า 2,674 วัด ทั่วประเทศ รวมปัจจัยทำบุญถึงกว่า 450 ล้านบาท

โครงการเผยแผ่ในต่างประเทศ จำนวน 15 โครงการ

 1. โครงการ Peace Agent Summit เป็นโครงการสำหรับชาวต่างชาติทั่วโลกที่สนใจการปฏิบัติธรรม ผ่านทาง www.peacerevolution.net เริ่มในปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิก 24,200 คน จาก 198 ประเทศ
 2. โครงการถวายพระประธานแด่วัดพุทธในต่างประเทศ เริ่มในปี พ.ศ.2550 โดยถวายพระประธานแด่วัดต่างๆในประเทศศรีลังกา จำนวน 222 องค์ ประเทศบังคลาเทศ จำนวน 250 องค์ รวม 472 องค์
 3. โครงการอบรมพระภิกษุสามเณรธรรมทายาทนานาชาติ ณ ศูนย์สาขาต่างประเทศ ในปี พ.ศ.2553 จัดอบรม 20 ศูนย์ ใน 12 ประเทศ ผู้มีเข้าอบรมจาก 23 สัญชาติ รวมกว่า 800 รูป ทั่วโลก
 4. โครงการความร่วมมือจัดสอบ World – PEC กับรัฐบาลประเทศศรีลังกา เริ่มในปี พ.ศ.2553
 5. โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ประเทศคองโก ระหว่างวันที่ 13 – วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2553 มีสตรีชาวคองโกเข้าร่วมโครงการนี้กว่า 30 คน
 6. โครงการบวชอุบาสก – อุบาสิกาแก้ว ณ เมืองมุมไบและกัลป์ยัน ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 19 – วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2553 มีผู้ร่วมโครงการนี้กว่า 1,000 คน
 7. โครงการวิสาขบูชานานาชาติ ณ ประเทศมองโกเลีย เริ่มในปี พ.ศ.2551
 8. โครงการวิสาขบูชานานาชาติ ณ บรมพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย เริ่มในปี พ.ศ.2553
 9. โครงการวิสาขบูชานานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์ เริ่มในปี พ.ศ.2553
 10. โครงการวิสาขบูชานานาชาติ ณ ประเทศอินเดีย เริ่มในปี พ.ศ.2553
 11. โครงการวีสตาร์ (V-Star) ประเทศมองโกเลีย เริ่มต้นในปี พ.ศ.2552
 12. โครงการจุดประทีมโคมลานและโคมลอยเพื่อสันติภาพโลก เริ่มเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2556 โดยประกอบพิธีจุดประทีปและลอยโคมขึ้นสู่ท้องฟ้ากว่า 15,185 โคม ภายใน 10 นาที มากที่สุดในโลก
 13. โครงการความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานีโทรทัศน์ The Buddhist TV Channel ประเทศศรีลังกา กับ สถานีโทรทัศน์ DMC ประเทศไทย ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2553
 14. โครงการสอบธรรมสนามหลวงในต่างประเทศ เริ่มในปี พ.ศ.2553
 15. โครงการธรรมทายาทหญิงนานาชาติ เริ่มต้นในปี พ.ศ.2551 ณ ประเทศสวีเดน

งานด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อธรรมะ จำนวน 10 โครงการ

 1. โครงการเผยแพร่สื่อธรรมะ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เนื้อหาเข้าใจง่าย เห็นเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
 2. โครงการเผยแพร่ธรรมะ 24 ชั่วโมง ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อพระพุทธศาสนาผ่านด่าวเทียม ช่อง DMC เผยแพร่ 4 ภาษา ได้แก่ ไทย, อังกฤษ, จีน และญี่ปุ่น
 3. โครงการ “ธรรมะเพื่อประชาชน” ผลิตบทเทศน์กว่า 1,000 บท โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เริ่มต้นในปี พ.ศ.2547
 4. โครงการ “วารสารกัลยาณมิตร” ระหว่างปี พ.ศ.2529 – พ.ศ.2545
 5. โครงการ “จดหมายข่าวสหธรรมิก” เริ่มปี พ.ศ.2538 จนถึงปัจจุบัน
 6. โครงการ “วารสารพระสังฆาธิการ” เริ่ม พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่ข่าวคณะสงฆ์ทั่วประเทศ
 7. โครงการ “วารสารอยู่ในบุญ” เริ่มปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน พิมพ์เผยแพร่กิจกรรมงานบุญเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ทั้งในและต่างประเทศ เดือนละ 50,000 เล่ม
 8. โครงการมอบสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแก่โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2551 มอบสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก กว่า 5,000 โรงเรียน
 9. โครงการเผยแพร่ธรรมะผ่านสื่ออินเทอร์เน็ท โดยมีเว็บไซท์ ดังนี้  www.dhammakaya.net. www.dmc.tv, www.kalyanamitra.org มีผู้เข้าชมกว่า 10,000 คนต่อวัน
 10. โครงการเผยแพร่ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยผ่านเฟสบุ๊ค DMC.tv: Dhamma Media Channel (www.facebook.com/dmc072) มีผู้ติดตามจำนวน 219,977 คน

งานด้านสาธารณสงเคราะห์  17 โครงการ

 1. โครงการสนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2551 ณ อาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย โดยมูลนิธิธรรมกายบริจาคเงิน 27 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วยสามัญ
 2. โครงการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2554 มูลนิธิธรรมกายมอบเงิน 200,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีพิบัติและสึนามิแก่ประเทศญี่ปุ่น ผ่านทางครอบครัวข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 3. โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย จัดมาแล้ว 547 ครั้ง รวมจำนวนพระภิกษุ 1,318,000 รูป
 4. โครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เริ่มต้นในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2553 และครบ 1,000,000 รูป เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2555 คือ พิธีตักบาตรพระ ณ ถนนลาดหญ้า – วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 5. โครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย จัดครั้งแรกที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 จัดไปทั้งสิ้น 245 ครั้ง จำนวนพระภิกษุ 500,222 รูป
 6. โครงการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มในปี พ.ศ.2548 – พ.ศ.2557 จัดมาแล้ว 98 ครั้ง (ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2556) รวมจตุปัจจัยไทยธรรมจำนวนกว่า 300 ล้านบาท
 7. โครงการกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ เริ่มเมื่อปี พ.ศ.2551 ปัจจุบันเป็นครั้งที่ 60 รวมมอบทุนไปแล้ว 29,246 กองทุน เป็นเงินกว่า 60,406,000 บาท
 8. โครงการทอดผ้าป่าช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย ในปี พ.ศ.2549 – พ.ศ.2552 วัดที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น 3,000 วัด จาก 16 จังหวัด และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบภัย รวมมูลค่ากว่า 16 ล้านบาท
 9. โครงการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ (สึนามิ) ที่จังหวัดภูเก็ต วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ.2548 และที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ.2548
 10. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในปี พ.ศ.2549 รวม 18 จังหวัด ทั้งหมด168 อำเภอ จำนวนกว่า 52,000 ครัวเรือน รวม 230,000 คน โดยมอบถุงยังชีพ 50,202 ชุด รวมเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคกว่า 2 ล้านชิ้น
 11. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในปี พ.ศ.2553 มอบถุงยังชีพใน 20 จังหวัด เป็นจำนวนกว่า 60 วัด รวมเป็นถุงยังชีพกว่า 40,000 ชุด รวมน้ำหนักกว่า 80 ตัน
 12. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในปี พ.ศ.2554 ในช่วงปลายปี พ.ศ.2554 ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 30 จังหวัด จำนวน 400,000 ชุด
 13. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในปี พ.ศ.2556 ได้นำถุงยังชีพจำนวนกว่า 15,000 ชุด ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 7 จังหวัด รวมกว่า 9,000 ครัวเรือน
 14. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยไซโคลนนากีส ประเทศสหภาพพม่า ในปี พ.ศ.2551 ได้มอบถุงยังชีพเป็นจำนวนกว่า 20,000 ชุด ได้แก่ ยารักษาโรค, น้ำดื่ม, เครื่องอุปโภค และผ้าไตรจีวร รวมมูลค่าว่า 7,000,000 บาท พร้อมทั้งส่งหน่วยแพทย์และพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศพม่า
 15. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในสหรัฐอเมริกา วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2550
 16. โครงการเทเหล้า – เผาบุหรี่ เริ่มปี พ.ศ.2546 และได้รับรางวัล World No Tobacco Day Awards เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2547
 17. โครงการชมรมรัตนเวชในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ปัจจุบัน: พระเทพญาณมหามุนี) เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ.2541

จากกว่า 100 โครงการ โดยดำริพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากหน่วยงานต่างๆมากมาย อาทิ

 • รางวัลเหรียญเกียรติยศ มหาตมะ คานธี เพื่อสันติภาพ จากองค์กร Akhil Bharat Rachanatmak Samaj
 • รางวัล World No Tobacco Day Awards 2004 จากองค์การอนามัยโลก
 • รางวัล Universal Peace Award จากผู้นำชาวพุทธประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมยุวพุทธสงฆ์โลก (WBSY) ครั้งที่ 3 ณ ประเทศศรีลังกา
 • รางวัลมาตรฐานการผลิตสื่อ Telly Awards ครั้งที่ 28 จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • รางวัล Noble Peace Award หรือ รางวัลสันติภาพโลกระดับสูงสุด จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้