โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2556 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2556

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2556

การบวชเป็นสิ่งที่มีค่าที่บุตรพุงกระทำต่อบิดามารดา เพราะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้ท่านรับรู้ว่าบุตรที่ท่านเฝ้าเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ขึ้นมานี้ ระลึกถึงพระคุณของท่านเสมอมา หรือแม้วันนี้... ท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้ว บุญจากการบวชก็ยังส่งผลให้ท่านเป็นสุขในสัมปรายภพ

โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย

 • ระยะเวลาการอบรม วันที่ 11 มีนาคม – 2 พฤษภาคม พ.ศ.2556 (รวม 53 วัน)
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2556

 • เริ่มอบรม วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2556
 • บรรพชา วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย
 • อุปสมบท วันที่ 21 – 23 เมษายน พ.ศ.2556
 • ร่วมงานวันคุ้มครองโลก วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย
 • เดินธุดงค์ วันที่ 24 – 28 เมษายน พ.ศ.2556
 • ปิดการอบรม วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2556
 • คุณสมบัติ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

สนใจสมัครบวช และรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ dmycenter.com หรือ โทร. 02-831-1234, 087-707-7771 ถึง 3

 

 

 

โครงการอุปสมบทครูแก้ว ภาคฤดูร้อน

 • ระยะเวลาการอบรม วันที่ 11 มีนาคม – 2 พฤษภาคม พ.ศ.2556 (รวม 53 วัน)
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2556
 • เริ่มอบรม วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2556
 • บรรพชา วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย
 • อุปสมบท วันที่ 21 – 23 เมษายน พ.ศ.2556
 • ช่วยเตรียมการอบรมโครงการบรรพชาสามเณร (ป.4 – ม.3) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2556
 • ร่วมงานวันคุ้มครองโลก วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย
 • เดินธุดงค์ วันที่ 24 – 28 เมษายน พ.ศ.2556
 • ปิดการอบรม วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2556
 • คุณสมบัติ ผู้ที่ประกอบอาชีพครู, อาจารย์

สนใจสมัครบวช และรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ dmycenter.com หรือ โทร. 02-831-1234, 087-707-7771 ถึง 3

โครงการบรรพชาสามเณร ม.ปลาย ภาคฤดูร้อน

 • ระยะเวลาการอบรม วันที่ 11 มีนาคม – 4 เมษายน พ.ศ.2556 (รวม 25 วัน)
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2556
 • เริ่มอบรม วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2556
 • บรรพชา วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย
 • ปิดการอบรม วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2556
 • คุณสมบัติ จบการศึกษาชั้น ม.4 – ม.6 หรือ ม.3 ขึ้นไป

สนใจสมัครบวช และรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ dmycenter.com หรือ โทร. 02-831-1234, 087-707-7771 ถึง 3

โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

 • ระยะเวลาการอบรม วันที่ 8 – 29 เมษายน พ.ศ.2556 (รวม 22 วัน)
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2556
 • เริ่มอบรม วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2556
 • บรรพชา วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2556 ณ โรงเรียนหรือวัดใกล้โรงเรียนที่เหมาะสม
 • ร่วมงานวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย
 • เดินธุดงค์ วันที่ 24 – 28 เมษายน พ.ศ.2556
 • ปิดการอบรม วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2556
 • คุณสมบัติ กำลังศึกษาชั้น ป.4 – ม.3 ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

สนใจสมัครบวช และรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ dmycenter.com หรือ โทร. 02-831-1234, 087-707-7771 ถึง 3

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท บูชาธรรม 69 ปี พระเทพญาณมหามุนี (โครงการ 2)

 • ระยะเวลาการอบรม วันที่ 5 มีนาคม – 12 พฤษภาคม พ.ศ.2556 (รวม 69 วัน)
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2556
 • เริ่มอบรม วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2556
 • บรรพชา วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย
 • อุปสมบท วันที่ 21 – 22 เมษายน พ.ศ.2556
 • ปิดการอบรม วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2556
 • คุณสมบัติ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

สนใจสมัครบวช และรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ dmycenter.com หรือ โทร. 02-831-1234, 087-707-7771 ถึง 3

หมายเหตุ ทุกโครงการบวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบวช ยกเว้นโครงการบรรพชาสามเณร (ป.4 – ม.3) ที่ให้ผู้ปกครองร่วมบุญค่าผ้าไตรจีวร และร่วมทำบุญค่าภัตตาหารถวายสามเณร

บทความอื่นๆในหมวดนี้