ธุดงค์...ผู้ปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน เป็นผู้ประเสริฐ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ธุดงค์...ผู้ปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน เป็นผู้ประเสริฐ

ธุดงค์...ผู้ปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน เป็นผู้ประเสริฐ

พระธรรมเทศนา: พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล 4 จำพวกนี้ มีปรากฏในโลก 4 จำพวกเป็นไฉน คือ

บุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวก 1

ผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนจำพวก 1

ผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวก 1

ผู้ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวก 1

บรรดาบุคคล 4 จำพวกนี้

บุคคลผู้ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เป็นผู้เลิศ

เป็นผู้วิเศษ เป็นประธาน อุดม และเป็นผู้ประเสริฐ”

(ฉลาวาตสูตร: พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต)

 

โครงการธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นโครงการที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ดำริขึ้นเพื่อต้องการเทิดพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่สด จนฺทสโร วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งได้สละชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้สอนไว้ ท่านจึงให้เดินธุดงค์ตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ คือ เริ่มจากวัดพระธรรมกาย ไปยังสถานที่เกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่ คือ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นเดินจนถึงจุดที่หลวงปู่บรรลุธรรม ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี และเดินต่อไปที่วัดบางปลา จังหวัดนครปฐม สถานที่ที่หลวงปู่สอนธรรมะและปฏิบัติ จนมีผู้เข้าถึงพระธรรมกายตามอย่างท่าน และเดินต่อไปยังวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สถานที่ค้นวิชชา และเผยแผ่วิชชาธรรมกายจนตลอดชีวิต จากนั้นก็เดินกลับมาที่วัดพระธรรมกายอีกครั้ง

เดินธุดงค์เพื่ออะไร

ในโครงการเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ครั้งนี้ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) มุ่งประโยชน์ 3 อย่าง คือ

  1. ประโยชน์ต่อพระภิกษุที่เดินธุดงค์ ซึ่งเป็นพระภิกษุในโครงการบวชแสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย เมื่อออกพรรษารับกฐินแล้วมีศรัทธาตั้งใจบวชต่อไม่สึก ก็ได้มารวมกัน และปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ พระภิกษุออกเดินธุดงค์ก็เสมือนหนึ่งเดินจงกลมด้วย ลองพิจารณาว่าท่านเดินถือกลดสะพายย่าม กลางแดดร้อน แต่หน้าของท่านใสมีรอยยิ้มบนใบหน้า ผิวอาจจะดูคล้ำบ้าง แต่ว่าถึงดำก็ดำนวล และความบริสุทธิ์ผ่องใสเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ภายใน ระหว่างเดินก็ระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ว่าเรากำลังเดินตามรอยท่านอยู่ และระลึกว่าจะต้องตั้งใจฝึกตามอย่างหลวงปู่ให้ได้ ทุกย่างก้าวมีอุดมการณ์ในการบวชที่หนักแน่น ระหว่างเดินก็ได้ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมด้วย หลายๆรูปบรรลุธรรมระหว่างเดินธุดงค์ก็มี นี้คือประโยชน์ต่อพระภิกษุ
  2. ประโยชน์ต่อญาติโยม ทำให้โยมทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจที่ได้เห็นพระผ่านมาถึงหน้าบ้านเป็นร้อยเป็นพันรูป ก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
  3. ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา กล่าวคือ เมื่อญาติโยมมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็ยังผลให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในภาพรวม แม้คนที่อยู่ไกลๆไม่ได้มาต้อนรับโดยตรง ก็เกิดปีติอยากที่จะมาศึกษาพระพุทธศาสนา อยากจะทราบว่าพระเดินเป็นแถวยาวๆ เดินทำไม เพื่ออะไร พอศึกษาแล้วก็ศรัทธา แล้วเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมตามอย่างด้วย เกิดเป็นผลต่อความรุ่งเรืองมั่นคงของพระพุทธศาสนา

รถติด ค้าขายไม่สะดวก เพราะเดินธุดงค์ จริงหรือ

ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ มันก็มีปัญหาติดขัดทั้งนั้น เช่น มีขบวนแห่ลิเก แห่ดารา หรือ ขบวนต้อนรับนักกีฬากลับจากต่างประเทศ ซึ่งเมื่อมีขบวนแห่ ก็จะมีรถติดตามทั้งนั้น หรือเคยได้ยินข่าวหรือไม่ว่า ปิดถนนราชดำเนินเพื่อโชว์รถ ก็มีปัญหาเรื่องรถติด คือ จะทำอะไรมันก็มีปัญหาเรื่องรถติดบ้าง แต่ให้มองว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมันคุ้มค่าหรือไม่ การเดินธุดงค์ พระภิกษุใช้ถนนเพียง 1 ช่องทาง ใช้เวลาก็แค่ 1 – 2 ชั่วโมงโดยประมาณ ไม่ได้ปิดถนนตลอดทั้งวันทั้งคืน ฉะนั้น รถอาจติดบ้างก็มีโอกาสเป็นไปได้ แต่ให้มองว่าประโยชน์เกิดขึ้นมหาศาล เพราะฉะนั้น หากพระเดินผ่านหน้าบ้านหน้าร้าน อย่าไปคิดว่าพระมาเดินปิดหน้าร้าน คนซื้อของไม่สะดวก ให้คิดกลับกันว่าท่านมาผ่านหน้าร้านก็ให้รีบมาร่วมต้อนรับ ซึ่งบุญที่จะเกิดขึ้นกับเรานั้นมากมายยิ่ง ให้คิดว่าพระเอาบุญมาให้ถึงหน้าบ้าน เรามากราบพระแค่ครั้งเดียวได้ต้อนรับพระธุดงค์เป็นพันรูป อีกทั้งเป็นพระภิกษุที่ตั้งใจฝึกตนอย่างดี อย่างนี้เป็นบุญใหญ่ทีเดียว ประโยชน์ที่เกิดก็เกิดทั้งต่อบุคคลที่เคารพสักการะ ต่อพระพุทธศาสนา ประโยชน์เกิดมหาศาลมากยิ่งกว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆ เช่น รถติดบ้างนิดหน่อย ฉะนั้น อยากให้ทุกคนถือว่าเราเสียสละ ให้เรารักษาใจให้เป็นบุญกุศล ให้มองด้วยความเลื่อมใส และตั้งศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจของเรา บุญใหญ่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลแน่นอน

สาธุ สาธุ สาธุ ทำไมต้องสาธุ

การกล่าวคำว่า “สาธุ” คือ การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย ซึ่งแสดงได้ 3 อย่าง คือ ด้วยกาย วาจา และใจ เมื่อใจเราเลื่อมใส จะมองเห็นก็แสดงออกมาจากแววตา สีหน้า อากัปกิริยา มีโยมบางท่านขับรถเบนซ์มารอโปรยดอกดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์ ซึ่งต้องมารอก่อนที่พระจะเดินมาถึงบริเวณที่นั่งรอ ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมง แล้วยังต้องอยู่จนกว่าพระธุดงค์จะเดินผ่านจนหมดแถวยาวๆ กล่าวคือ ต้องรอกลางแดดร้อนๆ แต่ก็ยังรอ เป็นความปีติอย่างเต็มที่ นี่เป็นการแสดงออกทางกาย แล้วทางวาจาจะทำอย่างไร บางท่านพอพระธุดงค์เดินมาถึง ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไร ก็พูดกับพระธุดงค์ว่า “พระอาจารย์สู้ๆ” เป็นต้น ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นการให้กำลังใจท่าน เดินมาแดดร้อนแต่ไม่รู้จะพูดอย่างไร บางครั้งยกป้ายก็มี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงสอนว่า ให้ใช้คำอนุโมทนาตามอย่างบัณฑิตทั้งหลายในกาลก่อน คือ ให้กล่าวคำว่า “สาธุ” ดีกว่า เป็นคำที่กระชับ ทุกคนฟังแล้วกล่าวตามได้ง่าย เด็กเล็กๆ อายุ 2 – 3 ขวบ ก็ยังพูดได้ แล้วการย้ำว่า “สาธุ สาธุ สาธุ” เป็นพันครั้ง ก็จะเป็นการตอกย้ำภาพแห่งศรัทธาที่อยู่ในใจ ติดแน่สนิททั้งภพนี้ภพหน้าตลอดไป แล้วหากมีพระรัตนตรัยในใจ อานิสงส์ก็ยิ่งมหาศาล ซึ่งจะนำเราไปสู่ความสุขความสำเร็จทั้งภพนี้และภพหน้า เพราะฉะนั้น แค่คำว่า “สาธุ” สั้นๆ ก็มีอานิสงส์มากมายมหาศาล ทำให้การแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย ต่อขบวนพระธุดงค์ ครบถ้วนทั้งกาย วาจา และใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง:

ประมวลภาพ ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 2

บทความอื่นๆในหมวดนี้