ประมวลภาพ ตักบาตรดอกเข้าพรรษา จ.สระบุรี 2555 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ประมวลภาพ ตักบาตรดอกเข้าพรรษา จ.สระบุรี 2555

สืบเนื่องจากวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี ได้มีประเพณีการตักบาตรดอกเข้าพรรษา ในช่วงเข้าพรรษาของทุกปี และในปีนี้ได้จัดพิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษา และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 3,000 รูป เพื่อความสงบร่มเย็น และเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินไทย เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ช่วงเช้าวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2555 พระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานสงฆ์ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานพิธีตักบาตร ณ บริเวณถนนสายคู่ หน้าพระมณฑป วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี โดยมี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนนำกล่าวรายงาน ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อประกาศตนและถวายสัญญาต่อหน้าพระรัตนตรัย ที่จะดำรงตนตามหลักคำสอนในพุทธศาสนา ตั้งใจที่จะปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลห้า และเป็นคนดีในสังคม

สำหรับการตักบาตรพระและการแสดงตนเป็นพุทธมามกะนั้น เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตามโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยการดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง และที่สำคัญ พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปในจังหวัดสระบุรีจาก 500 วัด ต่างรับนิมนต์มาด้วยความเต็มใจในการรวมพลังและร่วมส่งกำลังใจไปยังคณะสงฆ์ 323 วัด, เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ, พี่น้องประชาชน ผู้หยัดสู้ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบมานานกว่า 8 ปี โดยการนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรในครั้งนี้ ไปช่วยเหลือในพื้นที่ดังกล่าว

ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาของจังหวัดสระบุรี เป็นประเพณีสำคัญ มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก ที่ชาวสระบุรีจะนำดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ผลิดอกในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน นำมาตักบาตรก่อนวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน และเป็นประเพณีสำคัญที่อยู่คู่กับวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร มาช้านาน จึงเป็นมรดกที่มีคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันล้ำเลิศ

รับชมวิดีโอ ตักบาตรดอกเข้าพรรษา จ.สระบุรี

บทความอื่นๆในหมวดนี้