ภาพที่ไม่ได้วาดบนถนนอโศกมนตรี (7 ก.ค. 2555) :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ภาพที่ไม่ได้วาดบนถนนอโศกมนตรี (7 ก.ค. 2555)

ชาวกรุงเทพมหานคร ในเขตวัฒนาและสุขุมวิท ล้วนสัมผัสได้ถึงความโล่ง, สะอาด, แปลกตาบนถนนอโศกมนตรี ในช่วงเช้ามืด ตีห้าของวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ไม่มีภาพการจราจรติดขัดคับคั่งดังวันก่อนๆ มีเพียงพื้นที่ตักบาตรที่ปูด้วยผ้าสีแดงขาวเรียงยาวเต็มพื้นถนนตลอดระยะทางเกือบ 1.3 กิโลเมตร เตรียมพร้อมสำหรับพิธีตักบาตรพระ 12,600 รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก

เสียงของพิธีกรประกาศเริ่มพิธีเมื่อประมาณตีห้าครึ่ง บรรยากาศยามเช้าของที่นี่สว่างไสว เต็มไปด้วยผู้คนหลายหมื่นที่ส่วนใหญ่ ประมาณกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวๆ ให้ภาพตัดกับสีเหลืองอมส้มซึ่งเป็นสีของผ้ากาสาวพัสตร์ของพระภิกษุนับหมื่นรูป แลดูสวยงามแปลกตาต่างไปจากการเห็นรถยนต์ที่เคยวิ่งขวักไขว่ในวันวานที่ผ่านมา

ทราบมาว่างานนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจกัน ทั้งหน่วยราชการ ห้างสรรพสินค้า สถานที่เอกชนต่างๆ ตลอดจนประชาชนในแถบนั้น นับเป็นความเสียสละอย่างสูงของทุกฝ่าย ผู้กล่าวเปิดงาน คือ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ ป.ธ.9 ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เมตตามาเป็นประธานสงฆ์

การรวมตัวกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตลอดถึงการถวายข้าวสารอาหารแห้งของชาวกรุงเทพมหานคร เขตวัฒนาและสุขุมวิท ในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันให้แก่คณะสงฆ์ ทหาร ตำรวจ ครูและประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ความไม่สงบ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547

ความเอื้อเฟื้อแบ่งปันกัน นับเป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง เป็นน้ำใจและน้ำมิตรที่จะช่วยให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และการตักบาตรเป็นประจำสม่ำเสมอก็เป็นหนึ่งในประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธทั่วไปอยู่แล้ว เช่นเดียวกับทุกๆชนชาติที่มักจะมีอัธยาศัยแบ่งปันให้กันและกัน พิธีตักบาตรรพระในครั้งนี้ สื่อให้เห็นถึงความสมัครสมานเป็นหนึ่งเดียวกันของชนในชาติ อีกทั้งได้เห็นผ้าสีขาวๆที่บ่งบอกความหมายแห่งความบริสุทธิ์ใจ และสันติภาพ

รับชมวิดีโอ ตักบาตรพระ ถนนอโศกมนตรี

บทความอื่นๆในหมวดนี้