ตักบาตรพระฉลองพุทธชยันตี ถนนเยาวราช :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ตักบาตรพระฉลองพุทธชยันตี ถนนเยาวราช

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมพิธีตักบาตรพระ 30,000 รูป ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป

กำหนดการตักบาตรพระ 30,000 รูป ถนนเยาวราช – ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร

  • 05.30 น. สาธุชนร่วมกันต้อนรับคณะสงฆ์ / ถวายภัตตาหาร / สาธุชนเข้านั่งประจำพื้นที่ตักบาตร
  • 05.45 น. ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสงฆ์ / คณะสงฆ์ / ฯพณฯ ยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานพิธี พร้อม ณ ศูนย์กลางพิธี
  • 05.50 น. สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)
  • 06.00 น. พิธีกรนำกราบประธานสงฆ์ และคณะพระภิกษุ – สามเณร

- ประธานพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

- พิธีกรนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

- ประธานพิธีถวายพานสักการะแด่ประธานสงฆ์

- คุณยง สุขสุดประเสริฐ ประธานกรรมการหอการค้าไทยจีน, คุณเขียน ไชยศุภรากุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ถวายไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์

- คุณอนันต์ อัศวโภคิน นำสาธุชนกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

- พิธีกรนำ อาราธนาศีล / รับศีล

- ฯพณฯ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความห่วงใยภาคใต้

- คุณอมร อภิธนาคุณ นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน กล่าวรายงาน - ประธานพิธีกล่าวเปิดงาน

  • พิธีมอบข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือพุทธบุตร 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

- ฯพณฯ สมชาย วงศ์สวัสดิ์, คุณยง สุขสุดประเสริฐ, คุณอมร อภิธนาคุณ, คุณเขียน ไชยศุภรากุล มอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ พลอากาศเอก วีรวุธ ลวเปาระยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ

  • 06.25 น. พิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน

- คุณสอง วัชรศรีโรจน์, คุณชัยยศ เตชะทวีวัฒน์ นำกล่าวคำถวายภัตตาหาร (ภาษาบาลี -ภาษาไทย)

- คุณสุรีย์ เจียมพิทยานุวัฒน์, คุณศศิธร โชคประสิทธิ์ นำกล่าวคำถวายไทยธรรม (ภาษาบาลี - ภาษาไทย)

- คุณกาญจนา เจริญรักษ์ปัญญา, คุณนวรัตน์ ฤดีพิพัฒนพงศ์ นำกล่าวคำถวายค่ายานพาหนะ (ภาษาบาลี - ภาษาไทย)

- คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร นำกล่าวคำอธิษฐานจิต

- ตัวแทนสาธุชนถวายไทยธรรม

- พระเดชพระคุณพระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวสัมโมทนียกถา / ให้พร / สาธุชนรับพร – กรวดน้ำ

  • 07.00 น. คณะสงฆ์แปรแถวบิณฑบาต
  • 07.30 น. พิธีกรกล่าวนำคำอธิษฐานจิต / คณะสงฆ์รับบาตร / สาธุชนใส่บาตร
  • 08.30 น. เสร็จพิธี

มีการถ่ายทอดสดพิธีตักบาตร โดยสถานีโทรทัศน์เอ็นบีที (NBT) ตั้งแต่เวลา 06.00 - 07.00 น. เส้นทางปิดการจราจร: ถนนเยาวราช บริเวณตั้งแต่วงเวียนโอเดียนถึงแยกวังบุรพา (เปิดการจราจรถนนราชวงศ์แยกราชวงศ์และถนนจักรวรรดิแยกวัดตึก) และถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกสามยอด ถึงวงเวียนโอเดียน (เปิดการจราจรถนนราชวงศ์แยกเสือป่าและถนนวรจักร แยกเอสเอบี) ปิดการจราจรในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 24.00 – 09.00 น. ของวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2555 เส้นทางเลี่ยง: ใช้ถนนทรงวาด, ถนนราชวงศ์, ถนนจักรวรรดิ, ถนนจักรเพชร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บก.02

 

แผนผังพื้นที่จัดพิธีตักบาตร ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร

 

 

สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-679-8899, 081-398-5132, 02-831-1000

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้