ตักบาตรพระฉลองพุทธชยันตี วงเวียนใหญ่ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ตักบาตรพระฉลองพุทธชยันตี วงเวียนใหญ่

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมพิธีตักบาตรพระ 22,600 รูป ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ถนนลาดหญ้า วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป

กำหนดการตักบาตรพระ 22,600 รูป ถนนลาดหญ้า วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร (เวที A)

  • 05.30 น. สาธุชนร่วมกันต้อนรับคณะสงฆ์ / ถวายภัตตาหาร / สาธุชนเข้านั่งประจำพื้นที่ตักบาตร
  • 06.00 น. ประธานสงฆ์ / คณะสงฆ์ / ฯพณฯ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานพิธี พร้อม ณ ศูนย์กลางพิธี
  • 06.10 น. สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)
  • 06.20 น. พิธีกรนำกราบประธานสงฆ์ และคณะพระภิกษุ – สามเณร

- ประธานพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

- พิธีกรนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

- ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ ถวายพานสักการะแด่ประธานสงฆ์ และนำสาธุชนกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

- พิธีกรนำ อาราธนาศีล / รับศีล

- คุณสุมาลี รัตนศิริวิไล ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน

- ประธานพิธีกล่าวเปิดงาน

  • พิธีมอบข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือพุทธบุตร 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

- ฯพณฯ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ต.วินัย ทองสอง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล มอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ พล.อ.อ.วีรวุธ ละวะเปาระยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ

  • 06.40 น. พิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน

- คุณศศิธร โชคประสิทธิ์ นำกล่าวคำถวายภัตตาหาร (ภาษาบาลี)

- คุณสุจินดา ศรีศุภอักษร นำกล่าวคำถวายภัตตาหาร (ภาษาไทย)

- คุณสอง วัชรศรีโรจน์ นำกล่าวคำถวายไทยธรรม (ภาษาบาลี - ภาษาไทย)

- คุณอนันต์ อัศวโภคิน นำกล่าวคำอธิษฐานจิต

- ตัวแทนสาธุชนถวายไทยธรรม

- ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / ให้พร / สาธุชนรับพร – กรวดน้ำ

  • 07.15 น. คณะสงฆ์แปรแถวบิณฑบาต

- พิธีกรกล่าวนำคำอธิษฐานจิต / คณะสงฆ์รับบาตร / สาธุชนใส่บาตร

  • 08.30 น. เสร็จพิธี

เส้นทางปิดการจราจร: ถนนลาดหญ้า ข้าเข้า-ขาออก บริเวณตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึงแยกคลองสาน และถนนอิสรภาพ ขาเข้า-ขาออก ตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงแยกซุ้มประตูไทยซิกข์ ปิดการจราจรในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 24.00 – 09.00 น. ของวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2555 เส้นทางเลี่ยง: ใช้ถนนสมเด็จเจ้าพระยา, ถนนประชาธิปก, ถนนเจริญนคร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บก.02

แผนผังพื้นที่จัดพิธีตักบาตร ถนนลาดหญ้า วงเวียนใหญ่

สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-909-0577, 086-883-1414, 02-831-1000

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้