วัดพระธรรมกายกู้คันดินคลองระพีพัฒน์สำเร็จ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายกู้คันดินคลองระพีพัฒน์สำเร็จ

พระภิกษุสามเณร เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายร่วมกับชาวคลอง 3 กู้คันดินแตก ที่คลองระพีพัฒน์แนวคลองแอล 3-4 ป้องกันน้ำท่วมวัดสว่างภพ และชาวบ้านคลอง 3 กว่า 100,000 คน ได้สำเร็จ ในคืนวันที่ 18 ต.ค. 2554

คืนของวันที่ 18 ต.ค. 2554 ที่ผ่านมา หลังจากที่แนวคันกันน้ำคลองระพีพัฒน์แตก ระหว่างประตูระบายน้ำคลองแอล (L) 3-4 ซึ่งเป็นบริเวณประตูระบายน้ำ 7 ซ้าย ชุมชนระพีพัฒน์ 1 ต.คลองสี่ โดยเป็นคลองย่อยแต่ก็เป็นทางระบายน้ำออกไปสู่คลองรังสิตเช่นกัน ดังนั้น พระภิกษุสามเณรและเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกาย รวมทั้ง อบต.คลอง 3 และชาวบ้าน ที่เฝ้าระวังคันกันน้ำตลอด 24 ชม. ตลอดคลองระพีพัฒน์ แนวคลอง 1-4 ความยาว 8 กิโลเมตร จึงได้ทำการกู้แนวคันดินบริเวณนี้ โดยการนำกรงเหล็กของวัดพระธรรมกายที่ใช้บรรจุอาหารและน้ำดื่มสำหรับสาธุชน มาบรรจุกระสอบทรายและนำมาหย่อนลงตรงแนวจุดแตก เพื่อลดความแรงของกระแสน้ำ ที่แตกมีความยาว 3-4 เมตร จากนั้นจึงน้ำกระสอบทรายกว่า 5,000 กระสอบมาเสริมความแข็งแรง โดยใช้เวลาตั้งแต่ 20.00 น. – 03.00 น. จึงสามารถกู้แนวคันดินที่แตกได้สำเร็จ ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ของ วัดสว่างภพ ต.คลองสาม และบ้านเรือนของชาวคลอง 3 กว่า 100,000 คนได้สำเร็จ ทั้งนี้ ขณะปฏิบัติภารกิจ พระสุนทร จารุสุนทโร พระจากวัดพระธรรมกาย หัวหน้าคณะทำงานได้ถูกกระแสน้ำที่มีความแรงมากพลัดตกไปกับกระแสน้ำ แต่ก็สามารถประคองตัวและกลับมาปฏิบัติภารกิจจนกระทั่งกู้แนวคลองระพีพัฒน์ได้สำเร็จด้วยดี

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้