วัดพระธรรมกายเร่งเสริมกระสอบทรายคลองระพีพัฒน์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายเร่งเสริมกระสอบทรายคลองระพีพัฒน์

พระภิกษุและเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายร่วมกับชาวบ้าน เร่งเสริมกระสอบทรายคลองระพีพัฒน์ หวั่นคันดินกั้นน้ำรับไม่ไหว กลางดึกคืนวันที่15 ตุลาคม และตลอดวันของวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา พระสงฆ์และเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายร่วมกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณรังสิตคลองสองและคลองสาม ช่วยกันลำเลียงกระสอบทรายเสริมคันกั้นน้ำเลียบคลองระพีพัฒน์ที่เชื่อมต่อระหว่าง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุทธยา และ อ.คลอง จ.ปทุมธานี หลังจากมีน้ำซึมและเริ่มล้นจากคันดินกั้นน้ำ เพื่อช่วยบรรเทาน้ำท่วมในเขตพื้นที่รังสิตคลอง 1-2-3-4

 

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้