วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ แจ้งข่าวดี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ แจ้งข่าวดี

 

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2554

พระจงหัชพัฒน์ กุลธโร วัดพระธรรมกายนอร์เวย์แจ้งข่าวดีมาบอกว่า ขณะนี้ได้เริ่มงานเขียนเว็บเพจ ส่งเสริมการเรียนภาษานอร์เวย์ของคนไทยแล้วซึ่งมีทั้งเกี่ยวกับที่ใช้ในการสอบ Norskprve และภาษาธรรมะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรภายในวัด, ผู้นำบุญ, สาธุชนทั้งที่มาเก่าและใหม่ ตลอดจนคนนอร์เวย์ก็สามารถเข้ามาอ่านความรู้ ธรรมะ ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติสมาธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคงจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจกับคนใกล้ตัวที่บ้านได้ดี ตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ บางเว็บยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ก็มีเนื้อหามากพอที่จะเริ่มใช้งานได้แล้วเว็บเรียนภาษานอร์เวย์สำหรับคนไทย มีคำแนะนำเว็บไซต์ที่ช่วยในการเรียนหลักไวยากรณ์และบทเรียนตามลำดับขั้น

http://sites.google.com/site/norskopplaeringforthailendere/rwm-link-websit-pheux-kar-reiyn

เว็บเกี่ยวกับสมาธิ

http://sites.google.com/site/dhammakayameditasjonnorge

เว็บคำสอนธรรมะ

http://sites.google.com/site/denbuddhistiskelaere/bth-samphasn-phra-rach-phawna-wisuththi/kar-brihar-wela

ทุกท่านสามารถฟอร์เวิร์ดเมลนี้ไปแนะนำเพื่อนๆ ที่สนใจได้นะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย www.dhammakaya.net

Tel. (02)831-1723 fax.(02)831-1722

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้