อาศรมบรรพชิต :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

อาศรมบรรพชิต

 

อาศรมบรรพชิต

อาคารพระผู้ปราบมาร

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ผู้ให้ที่พักอาศัยที่ชื่อว่าให้ทุกสิ่ง “บุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วรรณะ ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้พร่ำสอนธรรมชื่อว่าให้อมฤตธรรม” (กินททสูตร)

การถวายอาศรมบรรพชิตอันมีมงคลนามว่าอาคารพระผู้ปรามาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร ) เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุหมู่ใหญ่ในพระพุทธศาสนาได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งแก่ผู้มีศีลมีธรรมกุศล ผลบุญอันมหาศาลจะส่งผลให้ชีวิตของผู้ให้สมบูรณ์ทุกสิ่ง ตลอดไปทุกภพทุกชาติ

 

 

อาศรมบรรพชิตทั้งหมด ๓ เฟส ใน ๑ เฟสประกอบด้วยตึก ๔ ตึก ( ตึก A ตึก B ตึก C ตึก D ) ตึกละ๑๒ ชั้นละ ๖ ห้องสามารถรองรับพระภิกษุสงฆ์ได้เฟสละ ๒,๒๒๔ รูป รวมทั้งหมด ๓ เฟส รองรับได้ทั้งสิ้นจำนวน ๖,๖๗๒ รูป

“ผู้ใดละมลทิน คือความตระหนี่และความโลภถวายวิหารทานแก่เหล่าผู้มีคุณ ผู้นั้นก็เหมือนถูกผู้อื่นโยนขึ้นไปอยู่บนสวรรค์" ( พุทธพจน์ )

 

 

 

๑ ห้องสวดมนต์

ชั้นบนสุดของอาคารใช้เป็นสถานที่สวดมนต์ทำวัตรเช้า– เย็นของพระสงฆ์

 

 

๒ ห้องพักสงฆ์

ห้องที่สมถะเรียบง่ายเหมาะแก่สมณเพศนี้จะเป็นสถานที่จำวัดให้คลายความเหนื่อยล้าจากกิจวัตรกิจกรรม

และเป็นที่ทำสมาธิแผ่เมตตาแก่ผู้สร้างอาคารพระผู้ปราบมาร ก่อนจำวัดทุกคืน ( ๑ ห้อง รองรับพระภิกษุได้ ๑๐ รูป )

 

 

๓ ห้องจารึกชื่อผู้มีบุญ

สถานที่ประดิษฐานแผ่นทองจารึกชื่อ ประธานกองกฐินธรรมชัย “สร้างทุกสิ่ง”

 

 

อาศรมอุบาสิกา อาคารคุณยาย หนึ่งไม่มีสอง

(คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง)

 

 

ผู้ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่ง การสร้างทุกสิ่งมอบไว้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการสร้างอาคารคุณยาย หนึ่งไม่มีสอง (คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง) เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้มีบุญที่อุทิศชีวิตมาทำงานรับใช้พระศาสนา ผู้สร้างย่อมได้รับทุกสิ่งที่จะทำให้ชีวิตสมบูรณ์พร้อมไปตลอดทุกภพทุกชาติ เป็นการตอบแทนผลบุญอันไม่มีประมาณนี้ จะทำให้ชีวิตของผู้สร้างมีความสุขในทุกสถาน สมบูรณ์ด้วยมนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ และ นิพพานสมบัติ

“ท่านผู้มีบุญทั้งหลาย ชีวิตมนุษย์เมื่อเทียบกับอายุของโลกใบนี้ นับว่าสั้นยิ่งนัก ไม่ต่างจากฝองคลื่นที่เกิดขึ้นแล้วสลายไปในพริบตา แต่พวกเรามิได้กำเนิดมาเพื่อสลายตัวไปอย่างไร้ค่าเราเป็นหนึ่งจำนวนมนุษย์อันน้อยนิดที่มีโอกาสฝากผลงานอันยิ่งใหญ่ไว้บนโลกใบนี้ ด้วยการสร้างทุกสิ่งมอบไว้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ"

“สร้างทุกสิ่ง” เพื่อรองรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย


 

อานิสงส์บุญกฐินธรรมชัย

 • ทำให้มั่งคั่งด้วยโภคทรัพย์สมบัติ
 • ทำให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
 • ทำให้เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ พบเจอแต่บัณทิตกัลยาณมิตร เพราะบูชาบุคคลที่ควรบูชา
 • ทำให้มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพศรัทธาของมหาชน
 • ทำให้ได้เชื่อมสายบุญกับมหาปูชะนียาจารย์
 • ทำให้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้ง่าย
 • ได้ชื่อว่ารู้จักใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญติดตัวไปในภพหน้า
 • ทำให้มีรูปงามผิวพรรณงามไม่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม อันประณีต และเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป
 • ได้บังเกิดในปฏิรูปเทสภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา
 • เมื่อละจากโลกมนุษย์แล้วจะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย www.dhammakaya.net

Tel. (02)831-1723 fax.(02)831-1722

บทความอื่นๆในหมวดนี้