โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย Update! :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย Update!

ธรรมชาติของใจมนุษย์มักคิดไปในเรื่องราวต่างๆ มากมายจนแทบไม่เคยมีภาวะที่ปลอดความคิดเลย การบวชพระเป็น การเปิดโอกาสให้ตัวเองมาสู่ชีวิตที่ปลอดความคิดในระดับอินฟินิตี้ (infinity) เพราะเพศสมณะเอื้ออำนวยต่อการทำใจให้ปลอดความคิดง่ายกว่าเพศฆราวาส เนื่องจากได้ออกจากเครื่องพันธนาการ เช่น การครองเรื่อน อีกทั้งยังได้ทำกาย วาจา ให้บริสุทธิ์ด้วยศีลถึง 227 ข้อ และได้ทำใจให้บริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติธรรม

กำหนดการ โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2554
 • อบรมระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ รวม 132 วัน
 • บรรพชา วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2554 พร้อมกันทั่วประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย
 • อุปสมบท วันที่ 10 – 13 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ณ วัดต่างๆทั่วประเทศ
 • รับประกาศนียบัตร ปิดการอบรม วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 4. ใบรับรองแพทย์และใบระบุผลการตรวจเลือด HIV

ของที่ไม่ควรนำมาในการอบรม

 1. หนังสืออ่านเล่นหรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
 2. อาหารและของคบเคี้ยวทุกชนิด
 3. เครื่องเล่นสื่อทุกชนิด เช่น วิทยุ ซีดี MP3 MP4 ฯลฯ
 4. กระจกเงา รูปถ่ายญาติมิตร และกล้องถ่ายรูป
 5. ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ ฯลฯ
 6. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ: คณะกรรมการจะตรวจและเก็บดูแลของเหล่านี้แทนท่านระหว่างการอบรม

ของที่ห้ามนำติดตัวตลอดการอบรม

 1. วัตถุมีคม อาวุธ หรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ
 2. บุหรี่ รวมถึงยาเสพติดทุกชนิด

คุณสมบัติผู้บวช

 1. เป็นชายอายุ 20 – 60 ปี
 2. จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
 4. ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
 5. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสมอยู่นอกร่มผ้า เมื่อครองจีวร
 6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

ของใช้ในการอบรม

 1. ผ้าห่มกันหนาวมีเหลือง 1 ผืน
 2. ชุดอบรมธรรมทายาทสีขาวล้วน ไม่มีลาย จำนวน 2 ชุด เสื้อกันหนาวสีขาว 1 ตัว
 3. เสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีขาว ไม่มีลาย 1 ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)
 4. ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันสีขาว สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และไฟฉายพร้อมถ่าน
 5. กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำและผ้าเช็ดตัวสีเหลือง
 6. ยาประจำตัว เช่น ยาทาแก้ปวดขา ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ
 7. มีดโกนหนวดพร้อมใบมีดอย่างน้อย 6 ใบ
 8. รองเท้าแตะสีน้ำตาล จำนวน 1 คู่ ถุงเท้าสีน้ำตาล 2 คู่
 9. ร่มกันฝนสีสุภาพ เช่น สีน้ำตาล สีน้ำเงิน

อานิสงส์ของการบวช

 1. ผู้บวชมีโอกาสบรรลุธรรมในเบื้องต้น จนถึงเบื้องสูง มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารในที่สุด
 2. หากไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ บุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชย่อมไม่สูญเปล่าจะถูกสั่งสมไว้เป็นรากฐานแห่งการ บรรลุธรรมในชาติต่อๆไป และยังส่งผลให้มีความเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาพระพุทธศาสนาไปนานถึง 64 กัป
 3. บุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชจะไปตัดรอนวิบากกรรมที่กำลังส่งผล จากหนักให้เป็นเบา จากเบาเป็นหาย แม้ตายก็ไปดี
 4. บุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชจะส่งผลให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พบช่องทางในการประกอบอาชีพที่ดีกว่า ร่ำรวย มีชื่อเสียง พลิกวิกฤตของชีวิตให้เป็นโอกาสได้โดยง่าย
 5. บุญกุศลจากการบวชสามารถปิดอบาย เปิดทางไปสวรรค์ให้กับผู้บวชเอง และส่งผลโดยตรงกับพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมอนุโมทนา และผู้ที่เราต้องการจะอุทิศให้ ฯลฯ
บทความอื่นๆในหมวดนี้