ธุดงค์ปีใหม่ และพิธีเปิดม่านมงคลอัญเชิญจักรแก้ว :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ธุดงค์ปีใหม่ และพิธีเปิดม่านมงคลอัญเชิญจักรแก้ว

รอยต่อแห่งปี อยู่ธุดงค์สร้างบารมี

ร่วมพิธีอัญเชิญ "จักรแก้ว" ประดิษฐาน ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

30 ธันวาคม พ.ศ.2551 - 1 มกราคม พ.ศ.2552 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

ทุกๆ วันปีใหม่ วัดพระธรรมกาย ได้จัดให้มีการอยู่ธุดงค์แก่พุทธศาสนิกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจการปฏิบัติธรรม ได้มาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ตามวิถีแห่งพระพุทธศาสนา เป็นการต้อนรับวันแรกแห่งปี อย่างเปี่ยมคุณค่า และยังเป็นการสั่งสมบุญบารมีให้แก่ตนเองอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น เราจะได้ทำบุญตักบาตรรับวันปีใหม่ รักษาศีล 8 หามงคลใส่ตน และที่พิเศษสุดคือในปีนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ได้จัดพิธีเปิดม่านอัญเชิญ “ จักรแก้ว” ถึง 3 จักร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างบารมี เพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม

 

 

“จักรแก้ว” เป็นประธานแห่ง “รัตนะเจ็ด” คู่บุญของพระเจ้าจักรพรรดิ ซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎก และในวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2551 นี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย จักได้นำจักรแก้วอันงดงาม ที่จำลองมาอย่างใกล้เคียงมากที่สุด ให้เราได้ชื่นชม และเราจะได้ประกอบพิธีอัญเชิญจักรแก้ว มาประดิษฐาน ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ครั้งเดียวในชีวิต ช่วงเวลาที่เราลิขิตได้ มาสั่งสมบุญใหญ่ กลั่นใจให้ใสรับวันแรกแห่งปี มาอยู่ธุดงค์สร้างบารมี ที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 

กำหนดการ

30 ธันวาคม  
15:30 น. ลงทะเบียน ณ สภาธรรมกายสากล
19.00 น. เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
21.30 น. ลงทะเบียน, สวดมนต์ทำวัตรเย็น,สมาทานธุดงค์
22.30 น. หลับในอู่แห่งทะเลบุญ
31 ธันวาคม  
04.30 น. ตื่นนอน
05.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น. นั่งสมาธิรอบเช้า
10.45 น. ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์
13.30 น. นั่งสมาธิรอบบ่าย
14.30 น. สร้างมหาทานบารมีถวาย, พระธรรมเทศนา แผ่เมตตา
15.30 น. เสร็จพิธี
16.45 น. พิธีเปิดม่านมงคลอัญเชิญจักรแก้วประดิษฐานหน้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย จักรที่ 3-5 พิธีจุดประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
19.00 น. เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา, สวดมนต์ทำวัตรเย็น
22.30 น. หลับในอู่แห่งทะเลบุญ
1 มกราคม  
04.30 น. ตื่นนอน
05.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า, นั่งสมาธิ, กล่าวลาธุดงค์, เก็บวิหารน้อย
06.15 น. ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2552
09.00 น. เจ้าภาพผู้มีบุญเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

ประมวลภาพ ธุดงค์ปีใหม่ พ.ศ.2551

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้